Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital ootavad taas ettepanekuid kultuurimõtestaja preemiale

Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital ootavad taas ettepanekuid kultuurimõtestaja preemiale

http://www.enemihkelsoniselts.ee/uudised/ene-mihkelsoni-selts-ja-tartu-kultuurkapital-ootavad-taas-ettepanekuid-kultuurimotestaja-preemiale

2019. aasta sügisel anti Joonas Hellermale üle esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia. Ka 2020. aastal ootavad Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital ettepanekuid järgmise Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia üleandmiseks.
Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ühe akadeemilise aasta jooksul ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa  raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.
Esimese preemia üleandmisel rõhutas žürii esimees Merle Karusoo preemia rolli kaasaja ühiskonnas ja selle seotust kirjanik Ene Mihkelsoniga. „Ajal, mil keel, kultuur, haridus, teadus on poliitikute jaoks ainult valmisteeelne lubadusjuttude teema, on eriliselt väärtuslikud inimesed ja institutsioonid, kes väsimatu visadusega meie maailma avardada ja meid kokku viia püüavad. Ene Mihkelsoni preemia on rahalises mõttes väike, aga mõelgem nii, et see on tükike tema elutööpreemiast.”
2019. aastal nomineeriti preemiale Kaur Riismaa Sirbis ilmunud kultuuri ja ühiskonda mõtestavate artiklite seeria, Eero Epner Vikerkaares ilmunud eesti ajalugu puudutavate käsitluste ning Joonas Hellerma kultuurisaate Plekktrumm eestvedamise ning kultuuriväljaannetes ilmunud käsitluste eest. Esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia anti üle 2019. aasta sügisel kirjaniku 75. sünniaastapäeva täistaval konverentsil „Elu. Aeg. Lugu”.
Preemiale saavad preemia ühe asutaja ja žürii liikme Marju Lauristini sõnul kandideerida autorid, kes on akadeemilise aasta jooksul (1. septembrist kuni 31. augustini) avaldanud kultuuriväljaannetes või teiste meediakanalite kultuurirubriikides / programmides kultuurifilosoofilisi, esseistlikke või analüütilisi tekste (sh raadio- ja telesaated). Preemiale kandideerivaid kirjutisi, raadio- või telesaateid konkursile esitada nii autorid ise, kultuuriväljaannete või programmide toimetused kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed.

Preemia asutasid 2019. aasta suvel Tartu Kultuurkapitali juurde Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital. Preemiat makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist ja selle suurus on 1000 eurot.
Konkursile esitatud töid hindab neljaliikmeline žürii koosseisus Merle Karusoo, Ragne Kõuts, Brita Melts ja Marju Lauristin.
Preemia antakse 2020. aastal üle kirjaniku sünniaastapäeval, 21. oktoobril. Kandideerimiseks tuleb 10. septembriks esitada Tartu Kultuurkapitalile (kultuurkapital@raad.tartu.ee) vabas vormis taotlus koos põhjendusega ning koopia preemiale esitatava(te) töö(de)st.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut on leitav Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi kodulehelt:
https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/ene-mihkelsoni-fond/ene-mihkelsoni-kultuurimotestaja-preemia-statuut/
http://www.enemihkelsoniselts.ee/kultuurimotestaja-preemia/statuut
Rohkem infot:
Aija Sakova, Ene Mihkelsoni Selts, aija.sakova@gmail.com
Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital, kristjan.silm@kultuurkapital.ee

30. septembrini (kaasa arvatud) saab esitada taotlusi isikute loome-, haridus-, teadus- ja sporditegevuseks ning kultuuriürituste läbiviimise toetuste saamiseks.

Üksikisikud saavad taotleda stipendiumi loome- ja sporditegevuseks ning täiendkoolituseks. Stipendium on mõeldud aitamaks kaasa erinevates valdkondades tegutsevate loomeisikute loominguliste eesmärkide saavutamisele, isikute sportlike võimete arendamisele ning erialasele enesetäiendamisele ja teadustegevusele.

Kollektiivid saavad taotleda toetust osalemiseks konkurssidel, festivalidel ja võistlustel. Toetuste andmise eesmärk on soodustada kultuurilist mitmekesisust Tartu linnas.

Füüsilised ja juriidilised isikud saavad taotleda vastavalt stipendiumi või toetust tegevustele, mis toimuvad ajavahemikul 01. november 2020 kuni 30. aprill 2021. Tegevused peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud (Ei toetata Tartu linna eelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust ja juba Tartu linna poolt toetatud projekte).

Taotlusi saab esitada järgmistesse valdkondadesse:

 • helikunst
 • näitekunst
 • kirjandus- ja kirjastamine
 • kujutav- ja rakenduskunst
 • haridus ja teadus
 • rahvakultuur
 • kehakultuur ja sport

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt taotluste esitamise keskkonna SPOKU kaudu.

Saabunud taotlused vaatavad läbi Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest moodustatud valdkondlikud komisjonid. Komisjonide koosseis SIIN.

Eraldatavad stipendiumid ja toetused kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu 25. oktoobriks 2020. Esmane info väljastatakse Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkurssi rahastatakse Tartu linna eelarvest. Konkursi rahalise fondi suuruseks on 42 405 eurot.

Lisainfo tel 744 1500, e-post    kultuurkapital@raad.tartu.ee

26. augustil 2020 anti A. Le Coqi õllemuuseumis pidulikult üle järjekorras teine A. Le Coqi Olvi fondi A. Le Coqi õpetajastipendium.

Stipendiumi laureaadiks valiti  Tartu Kutsehariduskeskuse tehnikaosakonna õpetaja Johannes Soobik.

Olvi Fondi õpetajastipendiumi eesmärgiks on tehnikahariduse väärtustamine.  Tootmise arendusjuht Rein Sööt tõdes, et see aeg, kus tööd labidaga tehti on ammu möödas. „Meil on vaja väga kõrge kvalifikatsiooniga inimesi ja selleks on vaja õpetajaid. Stipendiumiga tahame anda sõnumi, et õpetaja töö on väga väärtuslik. Me oleme näinud tormilist arengut tehnikavaldkonnas ja peame ise muutustega võidu jooksma. Soovime, et ka tehnikaharidust jagavad õpetajad oleks selles võidujooksus konkurentsivõimelised, et neil oleks aega ja soovi enese täiendamiseks ning  uudishimulik olemiseks,“ sõnas ta stipendiumi üleandmisel.

Vastne stipendiaat Johannes Soobik on Tartu kutsehariduskeskuse vilistlane ning alates 2015 aastast  elektri- ja automaatikavaldkonna õpetaja. Lisaks õpetamisele on Johannes Eesti Maaülikooli tehnotroonika tudeng ja loodab kraadi kaitsta kevadel.  „Minu jaoks on õpetajatöös kõige meeldivam see, kui näed, et õpilased naudivad seda mida nad teevad. Kui õppijad uudishimulikult küsivad juurde, näitavad initsiatiivi ja soovi õppida,“ ütles õpetaja Johannes Soobik. „Olen uueks õppeaastaks valmis ja tahan kohtuda uute õppijatega.  Tänavu oli kandidaate, eriti elektriku erialal tublisti rohkem kui mullu ja kindlasti on nende seas tõsiseid fanaatikuid ning tulevasi meistreid,“ märkis ta.

Olvi Fondi stipendiumi suuruseks on kokku 3000 eurot, mis jaguneb võrdselt õpetaja tunnustamiseks ja enesearendamiseks. „Õpetajastipendium on kindlasti ka kooli tunnustus hästi tehtud töö eest. Meie poolt on see kummardus õpetaja tööle lootuses, et tehnikaspetsialistid kes koolist tulevad oleks veelgi paremad,“ kinnitas Sööt. „Meie oleme messiusku siin, see on kõige soodsam enesearendamise viis. Emaettevõte Olvi tehas pakub samuti kindlasti wow-elamust, peame vaatama mida keerulisel ajal saame enesetäiendamiseks omalt poolt pakkuda,“ lisas ta.

Olvi Fond  ja A le Coq on tehnikavaldkonna stipendiume jaganud kümme aastat. Selle aja jooksul on välja antud stipendiumid kokku 22 õpilasele. Õpetajastipendiumi annab fond välja teist aastat. Esimese õpetajastipendiumi pälvis kutsehariduskeskuse mehhatroonikaõpetaja Villu Repän ning teine stipendiaat on elektri- ja tehnikaerialasid õpetav Johannes Soobik.

 

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Olvi Fondi A. Le Coqi õpetajastipendiumile

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Olvi Fondi A. Le Coqi  õpetajastipendiumile.
Õpetajastipendium määratakse Tartu Kutsehariduskeskuse tehnikaerialade õpetajale.
Õpetajastipendium toetab õpetaja enesearendamist ning stažeerimist.
Õpetajastipendiumi kandidaadid esitatakse Tartu Kutsehariduskeskuse poolt.
Õpetajastipendiumi suurus on 3000 eurot.

Tartu Kutseharidusekeskus esitab hiljemalt 15. juuniks 2020 Tartu Kultuurkapitalile:

* taotluse väljavalitud õpetajastipendiumi kandidaadi kohta koos koolipoolse soovituskirjaga
* õpetaja elulookirjelduse või lühikirjelduse senise tegevuse kohta
* õpetajastipendiumi kandidaadi kinnituskirja selle kohta, et ta on tutvunud ja nõus õpetajastipendiumi tingimustega

 

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT

 

Lisainfo: tel 7441500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee

Konkursil kandideerimiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapital esitada elektrooniline taotlus ja juurdekuuluvad dokumendid hiljemalt 01. juuniks 2020. Stipendiumide määramisel arvestatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut. Esmakordselt annab Fort Aero AS välja stipendiumi õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava/spetsialiseerumisega üliõpilastele ning Lennuliiklusteeninduse AS lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õppekava/spetsialiseerumisega üliõpilastele!

 

Erialad ja stipendiumid:

Lennundusettevõtte käitamine (AM): Tallinn Airport GH stipendium

Lennuliiklusteenindus (ATS): Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid/vastav spetsialiseerumine lennundustehnika õppekaval (CNS): Tallinn Airport GH stipendium ja  Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Õhusõiduki ehitus ja hooldus/ vastav spetsialiseerumine lennundustehnika õppekaval (TECH): Fort Aero AS-i stipendium

Õhusõiduki juhtimine (PIL): Otto Tauri nimeline stipendium

 

AS-i Tallinn Airport GH stipendium

Kandideerida võivad vähemalt teise kursuselennundusettevõtte käitamise õppekava, lennundustehnika õppekava side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ning lennunduseside- ja navigatsioonisüsteemide õppekava üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti: konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti); õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 20 punkti).

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotluskonkursiteates märgitud korras (sihtfond: ELA Fond);
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgneval teemal. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud stipendiumi statuudi lisas.

1) “Võimlaused maapealsete teenuste arendamiseks seoses ülemaailmse kriisiga ehk teenuste portfell enne ja pärast kriisi”

2) “COVID-19 otsene ja kaudne mõju maapealsete teenuste pakkujatele Euroopas”

 

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium (millele kandideerivad nii AM kui CNS)!

 

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Kandideerida võivad vähemalt teise kursuse lennuliiklusteeninduse õppekava, lennundustehnika õppekava side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ning lennunduseside- ja navigatsioonisüsteemide õppekava üliõpilased. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti: konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 40 punkti), õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti). Maksimaalne hinnang kandidaadile saab olla 100 punkt.

 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotluskonkursiteates märgitud korras (sihtfond: ELA Fond);
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgneval teemal. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud stipendiumi statuudi lisas.

1) “Lennujuhtimissüsteemide automatiseerimine – kuidas automatiseerida tervet valdkonna teenust nii, et see tõstaks ohutust, vähendaks inimfaktoritest tulenevaid vigu ja optimeeriks teenust kui tervikut?”

2) “Millistel õhuseire tehnoloogiatel tugineb tuleviku lennujuhtimine ja kuidas võib see lennujuhtimisteenuse pakkumist muuta? (ADS-B, radarid, WAM, space based ADS-B või midagi muud?)”

3) “Kuidas mõjutavad kriisid lennundust? (Covid-19 näitel, kuid laiendada kriisidele tervikuna)”

4) “Mehitamata õhusõidukite võimalused eriolukorras ja muul ajal”

 

Välja antakse kaks 750 euro väärtuses stipendiumi (üks ATS ja teine CNS suunale)!

 

Fort Aero AS-i stipendium

Kandideerida võivd lennundustehnikaõhusõiduki ehituse ja hooldusespetsialiseerumisega jaõhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilased, kellel pole õppevõlgnevusi. Stipendiumi määramisel hinnatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut.

 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotluskonkursiteates märgitud korras (sihtfond: ELA Fond);
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgneval teemal.

1) “Millised omadused on õhusõiduki ehitus ja hooldus eriaila tudengitele kõige olulisemad ja miks?”

2) “Mida ootad oma tulevaselt erialalt?”

3) “Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala õppekava tulevikus”

Välja antakse üks 800 euro väärtuses stipendium (TECH)!

 

Otto Tauri nimeline stipendium

Stipendium on suunatud kõikidele õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilastele. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras (sihtfond: Otto Tauri Fond);
 • CV;
 • stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Välja antakse üks 500 euro väärtuses stipendium (PIL)!

Kõik kinnitused kandidaatide üliõpilasstaatuse ja õppetulemuste kohta väljastab SA-le Tartu Kultuurkapital ELA õppeosakond. Kandidaadid ei pea taotlusele ise õppetulemuste väljavõtet lisama. Küll aga nõustub iga kandidaat taotlust esitades sellega, et tema õppetulemused saadetakse SA-le Tartu Kultuurkapital selleks, et konkursikomisjonid saaksid stipendiaadid välja selgitada.

Stipendiumi statuutidega saab tutvuda siin: https://lennuakadeemia.ee/tudeng/oppetoetused-ja-stipendiumid/ela-fondi-stipendiumid

Lisainfo: tel 744 1500 või e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee või karine.mandel@eava.ee

Tartu linn jagas koostöös Tartu Kultuurkapitaliga tartlastest sportlastele tippspordi stipendiumideks 55 000 eurot.

 

Tartu Kultuurkapitalile laekus tippspordi stipendiumi konkursile 62 taotlust, mille seast valis viieliikmeline komisjon välja 30 stipendiaati. Noorsportlastele (14-19aastased) jagati 15  stipendiumi ja täiskasvanute vanuseklassi sportlastele 15 stipendiumi. Noorsportlase stipendiumi suurus on vähemalt1500 eurot ning täiskasvanud sportlasel vähemalt 2000 eurot.  Suurimad stipendiumid said täiskasvanute vanuseklassis maratoonar Tiidrek Nurme ja sulgpallur Kristin Kuuba (kumbki 3000 eurot) ning noorsportlastest jalgrattur Madis Mihkels (2000 eurot).

Tartu Linnavalitsuse sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp ütles, et linn liitis tänavu tartlasest olümpialootuse stipendiumi ja andeka noorsportlase toetuse ühtseks tippspordi stipendiumiks ning täiendas stipendiumide jagamise põhimõtteid. “Alates sellest aastast jagame seda ühekordse stipendiumina läbi Tartu Kultuurkapitali,” täpsustas Lamp.

Tippspordi stipendiumiga toetatakse Tartu sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel  suurvõistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja seda saavad sportlased kasutada oma edasiseks sportlikuks arenguks ja võistlusalaseks tegevuseks.

2020.a tippspordi stipendiaadid:

 Noorsportlased (M. Mihkels 2000, ülejäänud 1500 eurot)

Madis Mihkels (jalgrattasport)

 Anna Liisa Nurm (judo)

 Maksim Turovski (jäähoki)

 Laure Kiivit (kergejõustik)

 Marianne Kivi (kergejõustik)

 Maria Dudareva (kergejõustik)

 Anna Gret Asi (korvpall)

 Artur Jeremejev (maadlus)

 Max Hristjuk (maadlus)

 Tauri Kilk (sulgpall)

 Johan Tamm (triatlon)

 Alexander Moiseenko (tõstmine)

 Kärol Soodla (veemoto)

 Gabriela Truuse (vehklemine)

 Susanne Lannes (vehklemine)

 Täiskasvanud (T. Nurme ja K. Kuuba 3000, ülejäänud 2000 eurot)

Tiidrek Nurme (kergejõustik)

 Kristin Kuuba (sulgpall)

 Kaspar Sula (aerutamine)

 Joosep Karlson (aerutamine)

 Janelle Uibokand (jalgrattasport)

 Aslanbeg Magomedkerimov (judo)

 Rasmus Mägi (kergejõustik)

 Margit Kalk (kergejõustik)

 Grit Šadeiko (kergejõustik)

 Hans-Christian Hausenberg (kergejõustik)

 Stine-Lise Truu (murdmaasuusatamine)

 Kati-Kreet Marran (sulgpall)

 Kregor Zirk (ujumine)

 Julia Beljajeva (vehklemine)

 Ruslan Eskov (vehklemine)

 

 

 

Lisainfo:

Tartu Kultuurkapital

tel 504 9654 Kristjan.Silm@kultuurkapital.ee

27. aprill kinnitas Tartu Kultuurkapitali nõukogu I poolaasta konkursi välja makstavad stipendiumid ja toetused summas 25 875 eurot. Poolaasta konkursi kehakultuuri- ja spordivaldkonna toetuste jagamine on edasi lükatud.

HELIKUNST
Kaisa KuslapuuOmaloodud karmoškapalade CD välja andmiseks500,00
Siim RandveerAnsambli Wrupk Urei omaloominguliste lugudega plaadi salvestamiseks1 000,00
Siim RandveerTartu ansambli Jaan Pärn ja Pahad Seemned (JPJPS) omaloominguliste paladega plaadi salvestamiseks ja väljaandmiseks500,00
Siim RandveerAnsambli Leegitsev Sidrun omaloominguliste paladega plaadi lindistamiseks500,00
Anna SamsonovaKontserti ja festivali korraldamiseks300,00
Eesti MuusikanõukoguRahvusvahelise Muusikapäeva Tartu kontserdiprogrammi läbiviimiseks1 000,00
NÄITEKUNST
Teatriteaduse Üliõpilaste LoožTeatriteaduse Üliõpilaste Looži (TÜLi) kevadkooli korraldamiseks125,00
Vanemuise SeltsLavastuse “Ilus oled Tartu…” läbiviimiseks200,00
MTÜ Tartu Suveteatri SeltsEmajõe Suveteatri 24. hooaja uuslavastuse “Kasuema” välja toomiseks1 000,00
Kalev KuduLoominguline stipendium (nullteater) lavakava “Henrik Visnapuu viimased päevad New Yorgis” koostamiseks, lavastamiseks ja esitamiseks1 500,00
MTÜ Must KastUuslavastuse “Memm” väljatoomine ja etendamine Genialistide Klubis Tartus1 500,00
KUJUTAV- JA RAKENDUSKUNST
Mari HiiemäeLoominguline stipendium400
Helen Marie VäljaLasteraamatu “Printsess Rasmus” illustratsioonide joonistamiseks400
Mirjam HinnKunstialane loometegevus400
Valgusklubi Arhitektuurse valgustuse ja valguskunsti festivali Tartu Valgus, TAVA2020 sisenäituste korraldamine800
Krista PiirimäeAleksander Vardi (1901 -1983) monograafia loomiseks400
Eneli ValgeIsikunäituseks korraldamiseks400
Marge NelkLoominguliseks tegevuseks 2020. aasta esimesel poolel.400
Albert GulkLoometoetus Hasso Krulli lasteraamatu “Hundike ja Karuke” illustreerimiseks400
Ove MaidlaJuubelinäituse korraldamiseks400
Silver VahtreGraafilise sarja  teostamiseks400
Pille TammelaLoominguline- ja näitusetegevus400
Meiu MüntLoominguliseks tegevuseks400
Riho TiivelKaur Tiiveli esimesesks isikunäituseks “Loomulikud abstraktsioonid”300
Tõnis PaberitNäituse “Maria” korraldamiseks200
KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE
Tiia KõnnussaarLasteraamatu “Kadunud öö” kirjutamiseks550
Hasso KrullLoometoetus lasteraamatu “Hundike ja Karuke” kirjutamiseks500
Juhan Voolaid Loominguline tegevus400
Siiri LaidlaAlgupärase ilukirjanduse jätkusuutik arendamine400
Heiki VilepLastenäidendi “Nael Niilo unistus” kirjutamiseks400
Marge PärnitsLastele mõeldud piltidega luuleraamatu “Nässu liimib ja riimib”
sisu ja sisukirjelduse väljatöötamiseks
525
Eda-Kai SimmermannTartu Lasteteatri ajalugu käsitleva raamatu käsikirja lõpetamiseks525
Marite ButkaiteLoominguline stipendium loometööks ning improkirjutamise ja loovkirjutamise töötubade formaatide arendamiseks400
HARIDUS JA TEADUS
Mõttekoda RSRRahvusvaheliste Suhete Ringi loengusarja läbiviimine Genialistide Klubis ja välispoliitilise raadiosaate Ringjoon salvestamine Tartu kogukonnaraadios Generaadio.500,00
ValgusklubiArhitektuurse valgustuse ja valguskunsti festivali Tartu Valgus / TAVA2020 valgushariduslikud töötoad1 000,00
Vanemuise SeltsProjekt “Ununenud jutud” Eesti ajaloolise mälu hoidmiseks /2 etappi/250,00
Tallinna Tehnikaülikool (Tartu kolledž)Valikõppe Säästvad tehnoloogiad ja töötubade läbiviimine gümnasistidele400,00
Tartu ÜlikoolNoorte folkloristide konverentsi korraldamiseks1 300,00
Heili LindepuuÕppepäevade ja meistriklasside korraldamine kevadel500,00
Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste LiitEesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu suvekonverents 2020 korraldamiseks400,00
Anastasia NõmmikOsalemine Transparency Internationali poolt korraldatavas suveülikoolis teemal ,,School on Integrity”.300,00
RAHVAKULTUUR
MTÜ PUHKPILLIORKESTER TARTUPuhkpilliorkester Tartu sügiskontsert ja kultuurikonverents “Tartu Linna Kultuurihoone sünnist saab 80 aastat” Eesti Rahva Muuseumis – ettevalmistus ja läbiviimine1 940,00
 Tartu Ülikooli raamatukoguEesti raamatu päeva korraldamine Tartu Ülikooli raamatukogus200,00
Lauluaed MTÜNoorte muusikalise linnalaagri korraldamiseks1 560,00

Tänavused Tartu tippspordi stipendiumi ja poolaasta konkursi tulemused avalikustatakse 28.04.2020 Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Lisainfo:
Kristjan Silm,
kristjan.silm@kultuurkapital.ee
tel 504 965 4

2020. aasta Talent Plastis Tartu ASi stipendiumi laureaat on Rasmus Udumets.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Talent Plastics Tartu ASi stipendiumile saavad kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna erialade põhihariduse- ja keskhariduse baasil õppivad õpilased alates esimesest kursusest, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumitaotlusi hindab Talent Plastics Tartu ASi, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Tartu Kultuurkapitali esindajatest koosnev komisjon. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase perspektiivikust, stipendiumi eeldatavat mõju õpilase õpingutele ja õpilase õppeedukust.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Talent Plastics Tartu AS on Rootsi kontserni kuuluv plastmassdetaile valmistav ettevõte Tõrvandis, kelle enamus toodangust eksporditakse Rootsi. Stipendium asutati eesmärgiga aidata kaasa kutseõppe edendamisele Tartus.

Seoses eriolukorraga traditsioonilist stipendiumi üleandmist  ettevõttes ei toimu.

Lisainfo:
Kristjan Silm, kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Tartu Ülikooli Kliinikumi ning Neinar Seli meditsiini sihtkapitali preemiate konkursid 

Vastavalt kliinikumi preemia statuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi ning vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata ühel korral.

„Olgugi, et kliinikumi kevadkonverentsi, kus kliinikumi preemia traditsiooniliselt üle antakse, sel aastal riigis kehtiva eriolukorra tõttu ei toimu, peab kliinikum oluliseks jätkata traditsiooni,“ lausus Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige-ravijuht Andres Kotsar, kes juhib preemiakomisjoni tööd.

Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne teist korda,  eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud dr Urmas Siigur, prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos ja dr Tiiu Aro.

Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 28. aprilliks 2020 e-posti aadressile kliinikum@kliinikum.ee.

Neinar Seli meditsiini sihtkapitali preemiad

Tartu Kultuurkapital korraldab koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga konkursi Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna preemiatele, tunnustamaks produktiivsemaid teaduspublikatsioonide autoreid.

Neinar Seli sihtkapitali preemiale kandideerivad Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad oma avaldatud teaduspublikatsioonidega.

Otsuse tegemisel tugineb komisjon Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse analüüsile, mille aluseks on keskuses koostatud ja jooksvalt täiendatav eesti arstiteadlaste publikatsioonide andmebaas. Preemia saaja valitakse välja publikatsioonide arvu ja taseme põhjal.

Konkurss toimub kahes kategoorias:

 • enim avaldatud teaduspublikatsioone viimasel aastal – preemia autorile 2000 eurot
 • enim avaldatud teaduspublikatsioone viimasel viiel aastal – preemia autorile 4000 eurot

Konkursi viib läbi Tartu Ülikooli Kliinikum. Konkursi lõpptähtaeg 28. aprill 2020.

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapital on asutatud 2008. aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele.

Lisainfo:  kliinikum@kliinikum.ee., kultuurkapital@raad.tartu.ee