Avatud on konkursid Tallinna Lennujaama, Fort Aero ja Pühajärve stipendiumidele!

Kõikide lennuakadeemia erialade tudengid saavad oktoobrikuu jooksul kandideerida ELA fondi stipendiumidele. Hoolimata jätkuvalt keerukast olukorrast lennundussektoris, panevad ettevõtted ikkagi stipendiumid välja. Seda enam on oluline, et tudengid hindaks võimalust kõrgelt ja kandideeriks aktiivselt. Stipendiumikonkursil osalemine ei tähenda vaid potentsiaalset stippi, vaid ka võimalust end tulevasele praktika- või tööandjale nähtavaks teha! 😉

Kuni 2. novembrini 2021 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi AS-i Tallinna Lennujaam, AS-i Fort Aero ja Pühajärve stipendiumide taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse nii õppetulemusi, erialast motivatsiooni kui ka aktiivset eluhoiakut.


AS-i Tallinna Lennujaam stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse lennunduskorralduse, lennundusettevõtte käitamise, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundustehnika side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud õppekava üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on  kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
  • CV;
  • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud stipendiumi statuudi lisas.

 

1) „Regionaalsete lennujaamade vaade tulevikku – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem või instrumentaalmaandumissüsteem?“
2) „A-CDM põhimõtete rakendamine Tallinna lennujaamas“

Välja antakse kuni kaks 700 euro väärtuses stipendiumit (mõlemale õppesuunale üks)!

Fort Aero AS-i stipendium

Fort Aero AS-i stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise lennukipiloodi erialale spetsialiseerunud üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • essee* (1-2 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
  • Multikultuurse meeskonna tugevused ja kitsaskohad“
  • „Uued arengud lennunduses – kas mitmepiloodilise meeskonna luigelaul?“
  • „The best way to improve today’s pilot training programme“ (Parim meetod tänase piloodiõppe programmi arendamiseks)

Välja antakse üks 800 euro väärtuses stipendium!

Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumile saab kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilane, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;
  • CV;
  • essee* (3 lk A4) alljärgneval teemal. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud statuudi lisas.

 

„Missuguseid teenuseid võiks Eesti Lennuakadeemia lennundussektorile veel pakkuda?“

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium!

 

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siinSihtkapital, millest stipendiumi taotletakse, on ELA fond. Lisaks märkida, missugust stipendiumit täpsemalt taotled. Näiteks: ELA fond AS-i Tallinna Lennujaam stipendium.  Õppetulemuste väljavõtet ei pea lisama, selle väljastab õppeosakond.


*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.

 

Julget pealehakkamist ja edukat kandideerimist!