Avatud on konkurss Ene Mihkelsoni fondi uurijastipendiumile

Uurijastipendiume makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist, mille eesmärk on edendada Ene Mihkelsoni loomingu uurimist ning temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmist ning edasikandmist. Uurijastipendiumid on mõeldud nii Ene Mihkelsoni loominguga süvitsi tegelemiseks kui ka sellega seotud üldisemate kirjandusteooria, ajaloo, loomingupsühholoogia või filosoofia probleemide analüüsimiseks.

Välja antakse kaks 700 eurost stipendiumi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 5. detsembriks esitada:
– taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet),
– kokkuvõte senisest erialasest tegevusest (ja hariduskäigust) koos stipendiumi perioodiks planeeritava uurimisprojekti lühikirjeldusega.
Info ja taotlusevormid on leitavad Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Ene Mihkelsoni fondi haldab viie-liikmeline nõukogu. Nõukogu liikmed otsustavad ka stipendiumide saajad. Fondi nõukogusse kuuluvad Hasso Krull (esimees), Marju Lauristin, Aija Sakova, Arne Merilai ning Mart Velsker.

2019. aastal pälvisid stipendiumi Henrik Sova, Ene-Reet Soovik ja Marju Taukar ning Joosep Susi ühisprojektiga. Rohkem 2019. aasta stipendiaatidest ja nende uurimisteemadest loe siit: “2019. aasta stipendiaadid“.

Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fond on avatud annetusteks. Annetusi võivad teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.
Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapital arveldusarve kontodele EE092200221011379347 Swedbankis, EE251010102052050006 SEB Pankis või EE537700771000654154 LHV pangas, märgusõnaga „Ene Mihkelsoni fond“.