Eesti Lennuakadeemia fondi juurde asutati ASi Panaviatic stipendium

Eesti Lennuakadeemia fondi juurde asutati ASi Panaviatic stipendium

Eesti Lennuakadeemia fondi juurde asutati uus stipendium, mis on mõeldud lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse vähemalt 2.kursuse täiskoormusega õppivatele üliõpilastele, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi rahastab AS Panaviatic, kelle põhitegevusalaks on tellimuslendude pakkumine.

Stipendiumi eesmärgiks on tõsta eriala üliõpilaste õppimismotivatsiooni ja kujundada nende aktiivset eluhoiakut. Stipendiumi suuruseks on 700 eurot ning aastas võib korraldada kuni kaks stipendiumikonkurssi, millest üks kevadsemestril ja teine sügissemestril. Samal konkursil võib välja anda kuni kaks stipendiumi.

ASi Panaviatic stipendiumi statuut SIIT.

Eesti Lennuakadeemia fondi juurde on varasemalt asutatud Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium, ASi Tallinna Lennujaam stipendium, ASi Estonian Air stipendium ja Pühajärve stipendium.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee