Eesti Lennuakadeemia fondi juurde asutati Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero AS toetab Eesti Lennuakadeemia fondi kaudu lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilaste õpinguid.

Fort Aero AS on Eestis tegutsev lennuettevõte, kelle põhitegevusalaks on era- ja ärilendude teenuse pakkumine Euroopas.

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala vähemalt 2.kursuse täiskoormusega õppivad üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi väljaandmise eesmärgiks on tõsta üliõpilaste õpimotivatsiooni ja kujundada nende aktiivset eluhoiakut.

Esimene stipendiumikonkurss toimub käesoleva aasta kevadsemestril ja välja antakse üks 700-eurone stipendium.

Stipendiumi statuudiga saab tutvuda SIIN.

Eesti Lennuakadeemia fond on asutatud 2006.aastal eesmärgiga edendada Eesti lennundusharidust. Fondi juurde on asutatud Lennuliiklusteeninduse ASi, ASi Tallinna Lennujaam, ASi Estonian Air, ASi Panaviatic ja Pühajärve stipendiumid.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee