Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiaadid

Eesti Lennuakadeemia fondist antakse välja Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumid ja Roland Karlssoni nimeline stipendium

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile kandideerisid Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilased. Tähtajaks esitati stipendiumikonkursile seitse taotlust.

Saabunud stipendiumitaotlusi hindas komisjon järgmises koosseisus: Eesti Lennuakadeemia rektor ja Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu esimees Jaan Tamm, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna koolitusjuht Anu Vare, Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakonna lektor Kaie Peerna ja Lennuliiklusteeninduse AS personalispetsialist Ere Keerig-Kont.

Stipendiumikomisjoni otsusel saavad 750-eurosed stipendiumid Triin Kuusemets ja Kristin Vodja.

Eesti Lennuakadeemia fondist antakse samuti välja Roland Karlssoni nimeline stipendium, millega tunnustatakse parima lennuohutusalase lõputöö koostanud ja kaitsnud Eesti Lennuakadeemia üliõpilast.

639.12-eurose (10 000 krooni) stipendiumi pälvis õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilane Ain Siimsaare, kes kaitses hindele “suurepärane” oma lõputöö teemal “Lähenemisel valedest otsustest tingitud lennuõnnetused ja -intsidendid”

Stipendiumide pidulik üleandmine toimub Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel, 14.juunil 2013 kell 13.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee