Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumi konkursid on avatud

Stipendiumikonkursid kõikidele ELA erialadele

Välja on kuulutatud ELA Fondi ja Otto Tauri Fondi kevadsemestri stipendiumikonkursid kõikidele meie erialadel õppivatele üliõpilastele! Stipendiumifondide kogumaht on 3500 eurot ja välja antakse 5 stipendiumit.

Konkursil kandideerimiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapital esitada elektrooniline taotlus ja juurdekuuluvad dokumendid hiljemalt 05. juuniks 2021 (ka). Stipendiumide määramisel arvestatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut.

Erialad ja stipendiumid:

Lennundusettevõtte käitamine ja lennunduskorraldus (AM): Tallinn Airport GH stipendium

Lennuliiklusteenindus (ATS): Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid/vastav spetsialiseerumine lennundustehnika õppekaval (CNS): Tallinn Airport GH stipendium ja Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Õhusõiduki ehitus ja hooldus/vastav spetsialiseerumine lennundustehnika õppekaval (TECH): Fort Aero AS-i stipendium

Õhusõiduki juhtimine (PIL): Otto Tauri nimeline stipendium

 

AS-i Tallinn Airport GH stipendium

Kandideerida võivad vähemalt teise kursuse lennundusettevõtte käitamise õppekava, lennundustehnika õppekava side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ning lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õppekava üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti: konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti); õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 20 punkti).

 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras (sihtfond: ELA Fond);
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) alljärgneval teemal “Kuidas muutunud keskkonnaga kaasnevad kohustused muuta eduks õhusõidukitele maapealses teenindamiseks ehk innovaatilistest lahenduste parimad praktikad”
 • Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud stipendiumi statuudi lisas.

Välja antakse üks stipendium 700 euro väärtuses (millele kandideerivad nii AM kui CNS)!

 

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Kandideerida võivad vähemalt teise kursuse lennuliiklusteeninduse õppekava, lennundustehnika õppekava side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ning lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õppekava üliõpilased. Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti: konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 40 punkti), õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti). Maksimaalne hinnang kandidaadile saab olla 100 punkt.

 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras (sihtfond: ELA Fond);
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgneval teemal. Essee hindamiskriteeriumid on kirjeldatud stipendiumi statuudi lisas.

1) “Lennuliikluse digitaalsed teenused – ohud ja võimalused“

2) „Rohepööre lennuliiklusteenuse valdkonnas“

3) „Digitaliseerimine ja AI (Artificial Intelligence) lennunduses. Oht, väljakutse või võimalus?“

Välja antakse kaks 750 euro väärtuses stipendiumi (üks ATS ja teine CNS suunale)!

 

Fort Aero AS-i stipendium

Kandideerida võivd lennundustehnika õhusõiduki ehituse ja hoolduse spetsialiseerumisega ja õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilased, kellel pole õppevõlgnevusi. Stipendiumi määramisel hinnatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras (sihtfond: ELA Fond);
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgneval teemal kas eesti- või ingliskeelses.

1) “Virtual and augmented reality  – does it have a place in the aeronautical engineering course?“ („Virtuaalne ja liitreaalsus – kas nendel on kohta õhusõiduki hooldustehniku õppes?“)

2) „The future of hydrogen powered business jets“ („Vesinikmootoriga ärilennukite tulevik“)

Välja antaks üks 800 euro väärtuses stipendium (TECH)!

 

Otto Tauri nimeline stipendium

Stipendium on suunatud kõikidele õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilastele. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras (sihtfond: Otto Tauri Fond);
 • CV;
 • stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Välja antakse üks 500 euro väärtuses stipendium (PIL)!

 

Kõik kinnitused kandidaatide üliõpilasstaatuse ja õppetulemuste kohta väljastatakse SA-le Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia poolt. Kandidaadid ei pea taotlusele ise õppetulemuste väljavõtet lisama. Küll aga nõustub iga kandidaat taotlust esitades sellega, et tema õppetulemused saadetakse SA-le Tartu Kultuurkapital selleks, et konkursikomisjonid saaksid stipendiaadid välja selgitada.

 

Stipendiumi statuutidega saab tutvuda SIIN.

Lisainfo: tel 744 1500 või e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee või karine.mandel@eava.ee