Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumikonkursid taotluste esitamise tähtajaga 24.oktoober

Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele. Kandideerida saab kuni 24.oktoobrini.

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele.

24.oktoobrini 2016 võtab Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia üliõpilastelt vastu taotlusi järgmistele stipendiumidele:

ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise ja lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  1. Elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
  2. CV
  3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
    • Droonilennud lennuvälja läheduses ja nende mõju lennuohutusele täna ja tulevikus
    • Päikesepaneelide kasutamise võimalikkus lennuvälja ümbruses

    Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

    Välja antakse kaks 640-eurost stipendiumi.

    AS Tallinn Airport GH stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise ja lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

    Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

     1. Elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
     2. CV
     3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
     • Kaks miljonit reisijat aastas – mitu maapealse käitluse teenindusfirmat on optimaalne ?
     • Milline peaks olema lennundusmaastik Eestis, et näeksin ennast töötamas õpitud alal ?
     • Ohutu, efektiivne ja kasvav rahvusvaheline lennuteenindusettevõte Eestis. Kas on perspektiivi jääda iseseisvaks ?
     • Kas lennufirmad peaksid teeninduse sisse ostma ?
     • Kes ja kuidas laadib meie lennukeid

     Välja antakse üks 640-eurone stipendium.

     ASi Lennuliiklusteeninduse stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliikluse juhtimise õppekava lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

     Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

      1. Elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
      2. CV
      3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
       • Kas Eesti Vabariik on perifeerne riik ?
       • Kaugjuhitava lennujuhtimistorni konseptsiooni rakendatavus Eesti lennuväljadel

       Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

       Välja antakse kaks 750-eurost stipendiumi.

       Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise eriala lennuki juhtimisele spetsialiseerunud vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

       Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

        1. Elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
        2. CV
        3. Essee* (3 lk A4) teemal: Eesti lennundus aastal 2030

           Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

           Välja antakse üks 700-eurone stipendium.

           ASi Panaviatic Maintenance stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

           Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

            1. Elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
            2. CV
            3. Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
              • Hooldustehniku ameti populaarsuse tõstmine naissoo seas Eestis
              • Ärilennundus, kas kasvav või hääbuv lennundussektor ?

               Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

               Välja antakse üks 700-eurone stipendium.


               *Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.


               Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

               Stipendiumi statuutidega saab tutvuda SIIT.

               Nimelise stipendiumi e-ankeet asub SIIN. (Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium).

               Stipendiumid antakse pidulikult üle Eesti Lennuakadeemias, 21.lennundusseminaril, 03.novembril 2016.

                

               Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee