Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumikonkurss taotluste esitamise tähtajaga 01. juuni 2017

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele.

01.juunini 2017 võtab Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia üliõpilastelt vastu taotlusi järgmistele stipendiumidele:


Tallinn Airport GH stipendiumile saavad kandideerida saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia vähemalt 3. kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.
.

Jagamisele läheb üks 640-eurone stipendium

Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil

CV

Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1. „Kaks miljonit reisijat aastas – mitu maapealse käitluse teenindusfirmat on optimaalne?“;
2. „Milline peaks olema lennundusmaastik Eestis, et näeksin ennast töötamas õpitud alal?“;
3. „Kas lennufirmad peaksid teeninduse sisse ostma?“;
4. „Kes ja kuidas laadib meie lennukeid?“

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise eriala lennuki juhtimisele spetsialiseerunud vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Jagamisele läheb üks 700-eurone stipendium.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 01.juuniks 2017 esitada:

Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil

CV

Essee* (3 lk A4) teemal

1. “RNP lähenemised – ohud ja eelised

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi statuutidega saab tutvuda SIIT.

Nimelise stipendiumi e-ankeet asub SIIN. (sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond AS Fort Aero stipendium).

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee