Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumikonkurss taotluste esitamise tähtajaga 01. juuni 2018

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele.

01. juunini 2018 võtab Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia üliõpilastelt vastu taotlusi järgmistele stipendiumidele:

Tallinn Airport GH stipendiumile saavad kandideerida saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia vähemalt 3. kursuse lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Jagamisele läheb üks 640-eurone stipendium

Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
CV
Essee*
(3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
1. Õhusõidukite maapealne teenindus aastal 2028
2. Lennureisijate teenindamine Tartus aastal 2028
3. Kas ja kui kaua kasv jätkub? Reisijate arvu kasv Tallinnas 2017 Vs 2018 on 17%!

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise eriala lennuki juhtimisele spetsialiseerunud vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Jagamisele läheb üks 700-eurone stipendium.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
CV
Essee*
(3 lk A4) teemal:
1. “Eneseväljendusoskus piloodi töös”

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

ASi Lennuliiklusteeninduse stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliikluse juhtimise õppekava lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Jagamisele läheb kaks 750-eurost stipendiumi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
CV
Essee*
(3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1. Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub tehnoloogia areng lennuliiklusteenindusele?
2. Eesti Lennuakadeemia 25 – kuhu edasi?

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi statuutidega saab tutvuda SIIT.

Nimelise stipendiumi e-ankeet asub SIIN. (sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond AS Fort Aero stipendium).

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee