EESTI LENNUAKADEEMIA FONDI STIPENDIUMIKONKURSS TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAJAGA 01. JUUNI 2019

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele

1. juunini 2019 võtab Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia üliõpilastelt vastu taotlusi järgmistele stipendiumidele:

Tallinn Airport GH stipendiumile saavad kandideerida  Eesti Lennuakadeemia vähemalt teise kursuse lennundusettevõtte käitamise, lennunduse side- ja navigatsiooni-süsteemide käitamise või lennundustehnika (side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud) õppekava üliõpilane, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on  kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti:
Konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 50 punkti);
Õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti);
CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 20 punkti).

Jagamisele läheb üks 640-eurone stipendium

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
CV
Essee*
 (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
1) „Lendamine Tallinnast – kas tulevik on vaid odavlennufirmade päralt?“
2) „Lennufirmade rahuolu Tallinna  lennujaama teenindusmudeliga“
3) „Tööjõu lojaalsus tuleviku lennuteeninduses“

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

 

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise eriala lennuki juhtimisele spetsialiseerunud vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Jagamisele läheb üks 700-eurone stipendium.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
CV
Essee*
 (3 lk A4) teemal:
1. „Eesti lennundusseminar – kas uus rahvusvahelisem suund tulevikku või sõbralik pilguheit kodusesse minevikku?“
(arvamusessee, milleks on vaja läbi viia teemakohane intervjuu sektoris kogenenud eeskuju ja/või kogenenud piloodiga)

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

 

ASi Lennuliiklusteeninduse stipendiumile  võib kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse õppekava vähemalt teise õppeaasta üliõpilane.

Stipendiumi määramisel hinnatakse kolme komponenti: konkursile esitatud esseed (moodustab lõpphinnangust kuni 40 punkti), õppetulemusi (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti) ja CV-d, mis annab ühtlasi ülevaate üliõpilase (koolivälistest) tegevustest (moodustab lõpphinnangust kuni 30 punkti). Maksimaalne hinnang kandidaadile saab olla 100 punkti

Stipendiumi fondi suurus on 1500 eurot(välja antakse kas 1×1500 või 2×750 eurot).

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil
CV
Essee*
 (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1) „Mehitamata lennuliikluse korraldamise väljakutsed“
2) „Kuidas saaks lennujaamades viivitusi vähendada?
3) „Mida ootab Z-generatsiooni põlvkond oma koolilt ja tulevaselt tööandjalt?“

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi statuutidega saab tutvuda SIIT.

Nimelise stipendiumi e-ankeet asub SIIN. (sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond AS Fort Aero stipendium).

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee