Eesti Lennuakadeemia fondist anti välja stipendiumid

Eesti Lennuakadeemia fondist anti välja stipendiumid

01.novembriks esitati Tartu Kultuurkapitali poolt välja kuulutatud Eesti Lennuakadeemia fondi AS Tallinna Lennujaam, Lennuliiklusteeninduse ASi, Panaviatic ASi ja Pühajärve stipendumidele Eesti Lennuakadeemia üliõpilastelt kokku 23 taotlust. Täname kõiki kandideerijaid.

AS Tallinna Lennujaam stipendiumile said kandideerida lennuakadeemia side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise ja lennundusettevõtte käitamise erialade üliõpilased. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Katrin Kelder, Jaan Tamm, Signe Vanker, Kaie Peerna ja Kristjan Telve, andis välja kaks 640-eurost stipendiumi, mille pälvisid Toivo Värbu ja Dain Maano Muru.

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile said kandideerida lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilased. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Jaan Tamm, Ere Keerig-Kont, Tanel Rautits, Kaie Peerna ja Anu Vare, andis välja kaks 750-eurost stipendiumi, mille pälvisid Kristin Vodja ja Mariliis Õun.

Panaviatic ASi stipendiumile said kandideerida lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilased. Stipendiumikomisjon, koosseisus Kristjan Tõniste, Karine Mandel ja Karl-Eerik Unt, andis välja kaks 350-eurost stipendiumi, mille pälvisid Margus Sammelsaar ja Priit Tänav.

Pühajärve stipendiumile said kandideerida lennuakadeemia üliõpilased, va lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade üliõpilased. Stipendiumikomisjon koosseisus Karine Mandel, Ants Aaver, Eelika Tootsi, Jaanika Mölter ja Ele Talu määras 640-eurose stipendiumi side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilasele Priit Karu’le.

Stipendiumid anti toetajate esindajate poolt laureaatidele pidulikult üle Eesti Lennuakadeemias toimunud lennundusseminaril.

Eesti Lennuakadeemia fond on asutatud 2006.aastal eesmärgiga edendada Eesti lennundusharidust.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee