Eesti Lennuakadeemia stipendiumikonkurssidel konkursil 50 000 krooni, taotluste tähtaeg 1.11.2010

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursid Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi stipendiumitele

Taotlusi võetakse vastu 01. novembrini 2010.

 Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada taotlus nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;
  • lühiessee (0,5-1 lk A4) ühel allpooltoodud teemadest.

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi statuuti vaata siit.

Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse üliõpilased (välja arvatud lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade üliõpilased)*, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi ankeedil koos järgmiste lisadega:

  • CV;
  • lühiessee (0,5-1 lk A4) ühel allpooltoodud teemadest.

Stipendiumi suurus on 10 000 krooni, välja antakse üks stipendium. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi ei saa taotleda üliõpilane, kes on viimase kahe aasta jooksul saanud stipendiume Tartu Kultuurkapitali stipendiumifondidelt.

Stipendiumi statuuti vaata siit.

Esseeteemad LLT AS-i ja Pühajärve stipendiumite taotlemiseks:

1)  Ämari lennuvälja tsiviilkasutuse võimalused

2)  Streik lennunduses /sellel teemal kirjutades võib kirjutaja valida oma positsiooni, lähtuda erialast vmt/

3)  Eestikeelne lennundusterminoloogia – kellele seda vaja on?

*Lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilaste jaoks on sihtotstarbeliselt asutatud LLT AS stipendium ning õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilaste jaoks AS-i Estonian Air ja Otto Tauri stipendiumid

AS-i Tallinna Lennujaam stipendium

AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte juhtimise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Kummagi eriala üliõpilasele antakse üks stipendium.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;
  • lühiessee (3 lk A4) ühel järgmistest teemadest:

1)   Tallinna Lennujaama läbilaskevõime ja arenguvõimalused

2)   GPS põhiste ja konventsionaalsete täppislähenemissüsteemide võrdlus ja perspektiivid (hinnang ressursside vajadusele)

3)   Odavlennuliinide ärimudelid, turuosa ja edu võti

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse õppetulemusi, essee teemakohasust, analüütilisust ja ülevaatlikkust, erialast motivatsiooni,  aktiivset eluhoiakut ja tegevuskogemust lennundusvaldkonnas.

Stipendiumi ei saa taotleda üliõpilane, kes on viimase kahe aasta jooksul saanud stipendiume Tartu Kultuurkapitali stipendiumifondidelt.

Stipendiumi statuuti vaata siit.

Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumid antakse üle Pühajärve Lennundusseminaril 11. novembril 2010