Eesti suurim paberimüüja Papyrus AS asutas sihtkapitali disain- ja rakendukunsti õppivate noorte toe

 

Papyrus on Euroopas üks suurimaid paberi, pakenditoodete ja kulumaterjalide hulgimüüjaid. Eesti Papyrus tähistab tänavu oma 15. juubeliaastat ja septembri alguses peetakse maha üks tore sünnipäevapidu,  kuhu oodatakse paremaid kliente ja sõpru. Kingituste ja lillede asemel palutakse oma külalistel teha rahaline toetus heategevasse fondi e. sihtkapitali. Rahalise toetuse saab kanda SA Tartu Kultuurkapitali SEB Panga arveldusarvele 10102052050006 märgusõna “Papyrus“ või „noored kunstnikud“  all.

Papyruse  sihtkapitali eesmärgiks on toetada disaini ja rakenduskunsti õppureid. Näiteks graafilise ja meediadisaini, kolmemõõtmeline kujundus, trükimeedia ning fotograafia jne õpinguid.

Papyrus on sõna „paber“ etümoloogiliseks tüveks. See nimi tekitab seoseid muistse Egiptusega – kultuuriga, mida tunnustatakse kui lääne tsivilisatsiooni hälli. Papyrus tekitab seosed mõtlemise, kirjutamise, trükkimise ning mõtete ja ideede jagamise traditsiooniga läbi ajaloo.

Papyrus AS sihtkapitali haldab Tartu Kultuurkapital.