Ehituse eriala üliõpilastelt ootame taotlusi 1.aprilliks

 

Tähelepanu! Valmis olla! Start! – EHITUSE ERIALA ÜLIÕPILASED!

Kui õpid Eesti Põllumajandusülikoolis maaehitust või veemajandust,

Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus- ja tsiviilehitust või keskkonnatehnikat või

Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehitust ja mõtled praktika- ja tulevase töökoha otsimise peale, siis –

AS Linnaehituse stipendium võib peagi kuuluda Sulle!

AS Linnaehituse stipendiumi suurus on 3000 krooni kuus ning seda makstakse õppeperioodi (septembrist kuni maini) vältel kuni kõrgkooli lõpetamiseni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 1.aprilliks 2007 Tartu Kultuurkapitalile (Raekoja pl.8, Tartu 51004) esitada:

1. avaldus koos kontaktandmetega;

2. kooli poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest;

3. elulookirjeldus;

4. lühike põhjendus, milles antakse ülevaade ülikoolivälisest ühiskondlikust tegevusest;

5. võimalusel soovitused.

Kandidaatide hulgast valitakse välja kuni kuus üliõpilast, kes saavad praktikakoha AS-s Linnaehitus ja hakkavad saama õppeperioodil stipendiumi. Loe läbi ka kõik stipendiumit puudutav http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=86,

Info e-mail: kultuurkapital@raad.tartu.ee, tel 744 1500 või AS-st Linnaehitus 733 4134.

Lisainfo:

Linnaehituse stipendiaadid 2006/2007 õppeperioodil on:

Eesti Maaülikooli maaehituse eriala üliõpilased Olari Pihlapuu 3.a.üliõpilane ja Raido Aren  4.a.üliõpilane.

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased Tanel Sõrmus ja Taavo Säärits , mõlemad tööstus- ja tsiviilehitus, 3.a.