Elektroonikafirma Enics stipendiumikonkursi tähtaeg 1.juuli 2009

Kui õpid insener-tehnilisel alal ning mõtled praktika- ja tulevase töökoha otsimise peale, siis järgnev pakkumine võib olla sobilik just Sinule:

Enics Eesti AS pakub stipendiumi insener-tehnilistel erialadel õppivatele õpilastele ja üliõpilastele, kes soovivad peale kooli lõpetamist töötada valitud erialal Enics Eesti AS-is. Enicsi stipendiumi määratakse:

    • Kutseharidust omandavatele mehhatroonika ja elektroonikaseadmete koostaja õpilastele – kuni kolmele õpilasele aastas, alates teisest kursusest;
    • Kõrgharidust omandavatele automaatjuhtimissüsteemide, mehhatroonika, masinaehituse, tehnomaterjalide ja tehnoloogia, füüsika ja keemia ja tootmistehnika  üliõpilastele – kuni kahele tudengile aastas alates teisest kursusest.

Stipendiumid makstakse õppeperioodi vältel (september – mai) kuni kooli lõpetamiseni. Kutseharidust omandavate õpilaste stipendiumfond õppeaasta vältel, vastavalt kursusest on 13 500-18 000 krooni ja kõrgharidust omandavate üliõpilaste stipendiumfond õppeaasta vältel vastavalt kursusest on 18 000- 27 000 krooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1. juuliks esitada:

  • Kooli poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest

Stipendiumitaotlusi hindab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad: esimees – Enicsi esindaja ja liikmed – Tartu Kultuurkapitali esindaja, Enicsi esindaja.

Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi 3 nädala jooksul peale taotlusaja lõppu. Komisjon hindab ja järjestab kandidaate järgnevalt:

  • Erialaainete keskmine hinne;
  • Osavõtt õppetööst ja praktikumidest

Stipendiumi määramisele eelneb kandidaadil praktika läbimine (või töö) Enics Eesti AS-s. Selle aja jooksul testivad pooled vastastikku teineteise sobivust ning praktika edukal läbimise järel sõlmitakse stipendiumileping järgnevaks õppeaastaks.