EMT-Elion sihtkapitali stipendiumi saab Dmitri Danilov

EMT-Elion sihtkapitali stipendiumi saab Dmitri Danilov

Käesoleval aastal saab EMT-Elion sihtkapitali 350-eurose stipendiumi Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika õppekava doktorant Dmitri Danilov.

Esitatud essees “Milline on minu panus Eesti IT maailmakaardile viimisel?” ütleb stipendiaat “ma töötan põhimõtteliselt uute ideede kallal internetiotsingu valdkonnas./…/ Siiani on raske leida otsingumootori abil vastust keerulisele ja mitmekülgsele küsimusele./…/ Samuti tuleks aru saada, et mida vähem inimene mingist valdkonnast teab, seda keerulisem on tal leida unikaalseid võtmesõnu enda otsingu tarbeks. Seega on inimesel raske arvestada kõigi faktoritega, mis mõjutavad otsingutulemusi. Just need probleemid osutusidki minu uurimustöö alustalaks ning viisid mind teoreetilise lahenduse publitseerimiseni eesti teadusajakirjas./…”

Stipendiumikomisjoni kuulusid AS EMT personalijuht Eneken Jalast, Elion Ettevõtted AS arendusosakonna juhataja Andrus Novoseltsev, Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi professor Eero Vainikko ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige Paavo Kaimre.

Stipendium antakse üle Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi karjääripäeval, 15.märtsil.

EMT-Elion sihtkapital on loodud 2009.aastal, millal ühinesid 1996.aastal asutatud EMT (Eesti Mobiiltelefon) nimeline sihtkapital ja 2000.aastal asutatud Elion Ettevõtted (Eesti Telefon) nimeline sihtkapital.

Sihtkapitali eesmärgiks on toetada infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialade üliõpilaste õpinguid.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee