EMT – Elioni sihtkapitali stipendiumi konkurss

EMT- Elioni stipendiumi saajateks võivad olla infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialade täiskoormusega bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeõppe üliõpilased.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • väljavõte õppimistulemuste kohta;
  • eestikeelne essee (1,5-2 A4, 600-800 sõna) teemal „Milline on minu panus Eesti IT maailmakaardile viimisel?

St  Statuut

EMT – Elioni sihtkapitali stipendiumi suurus on käesoleval aastal 20 000 krooni ja taotluste esitamise tähtaeg 1.veebruar 2010.a.

Info e-posti aadressil kultuurkapital@raad.tartu.ee