Erika Veskimets-Solomi nimelise stipendiumi konkurss

26.märtsil 2008.a kell 16 algab H.Elleri nim Tartu Muusikakooli saalis Erika Veskimets-Solomi nimelise stipendiumi konkurss. Konkursil saavad kandideerida Elleri kooli lauluosakonna klassikalise laulu eriala õpilased. Konkurss toimub kahes vanusegrupis. Nooremas vanusegrupis laulavad esimese-teise kursuse õpilased kahe lauluga, vanemas vanusegrupis esitavad kolmanda-neljanda kursuse õpilased ühe aaria ja ühe laulu.

Konkursi hindab 7-liikmeline komisjon ja hindamine toimub 10-palli süsteemis. Komisjoni liikmed on H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli poolt: Aino Kõiv, Viviane Kallaste, Helena Suik, Karmen Puis, Henn Pai ja Katrin Aller ning Tartu Kultuurkapitali poolt Riho Leppoja.

Auhinnafond 4700 krooni. Auhinnatakse mõlemas vanusegrupis kolme paremat. Esimese koha preemia a’1000 krooni ja teise koha preemia a’750 krooni ja kolmanda koha preemia a’600 krooni ning preemiad makstakse välja Tartu Kultuurkapitalist.