Estonian Air stipendiumikonkurss lõpeb 19.08.2010

 

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi AS-i Estonian Air stipendiumi taotlemiseks. Taotlusi võetakse vastu 19. augustini 2010.

AS-i Estonian Air stipendiumi saavad taotleda ELA õhusõiduki juhtimise kutseala lennuki juhtimise eriala kolmanda kursuse suvist lennupraktikat läbivad üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.  

Kandideerimistaotluse võib esitada üliõpilane ise, samuti võib teda kandidaadiks seada Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusosakond.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil. Lisana tuleb vormistada CV. Üliõpilasel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Välja antakse üks stipendium suurusega 20 000 krooni. Stipendium makstakse välja võrdsete osade kaupa, 1 kord kuus õppeaasta, so 10 õppekuu jooksul, alates 2010. a septembrist.

Stipendiumi saaja valitakse välja suvise lennupraktika baasil. Stipendiumi määramisel on kriteeriumideks eelkõige distsipliin, püsivus, praktiline edasijõudmine, avatus, edasipüüdlikkus jmt üliõpilase erialast motivatsiooni ja võimekust iseloomustavad tegurid.

Stipendiumi statuuti saab vaadata siit.

Stipendium antakse üle Eesti Lennuakadeemia õppeaasta avaaktusel 01. septembril 2010.

Ootame tulevasi lennukipiloote kandideerima!