G.Suitsu nimelise stipendiumi saab Lauri Sommer

Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud G.Suitsu nimelise stipendiumikonkursile esitati neli luulekogu:

Jüri Kaldmaa luulekogu "Lapsevaev"
Lauri Sommeri "Nõidade õrnus"
Elläi Tuulepäälse "Travisarid"
Viis autorit Aapo Ilves, Jan Rahman, Contra, Olavi Ruitlane, Pulga Jaan "Viie pääle"

5-liikmeline komisjon koosseisus, Berk Vaher, Arne Merilai, Katriin Fisch-Uibopuu, Ene Mihkelson ja Eve Annuk valisid välja G.Suitsu nimelise stipendiaadiks 2004 Lauri Sommeri luulekogu “Nõidade õrnus”.

“Nõidade õrnus” on filosoofilise kallakuga kunstiliselt kõrgetasemeline luulekogu. Kaalukust väärivaks põhjuseks võib pidada selle küpsust ja omapära. Tunda on Uku Masingu mõju ja stiili jätkumist.
Lauri Sommer on sündinud 1973.a. Viljandimaal ja õppinud Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat, luuletajana on ta end avaldanud alates 1990.aastast. Varasemad luulekogud on “Laurila” (1998) ja “Raagraamis poiss” (2001).
G.Suitsu nimelise stipendiumi suurus on 20 000 krooni.

Stipendium antakse üle 14.märtsil 2005 kell 14 emakeele päeva tähistaval üritusel Eesti Kirjandusmuuseumis, Vanemuise tn.42.