Gustav Suitsu nimelise stipendiumi konkurss

15.veebruariks ootab Kultuurkapital taotlusi Gustav Suitsu nimelisele stipendiumikonkursile. Stipendium määratakse luuletajale, kes möödunud aasta jooksul on avaldanud vähemalt ühe asjatundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu. Taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja taotlemise aluseks oleva luulekogu. Stipendiumi suurus 20 000 krooni ja see antakse üle emakeelepäeval, 14.märtsil.

Gustav Suitsu nimelise stipendiumi statuut:

1. Gustav Suitsu nimelist stipendiumi (edaspidi stipendium) annavad välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital ja Tartu Linn.

2. Stipendium antakse välja kord aastas, Emakeele päeval, 14. märtsil.

3. Stipendium määratakse luuletajale, kes on möödunud aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe ajastutundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu.

4. Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes “Tartu Postimees”, Tartu Kultuurkapitali veebileheküljel ning Tartu Linna veebileheküljel välja avaliku konkursi Gustav Suitsu nimelise stipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.

5. Stipendiumi võivad taotleda luuletajad. Stipendiumi kandidaate võivad esitada Tartu Linnavalitsus, Eesti Kirjandusmuuseum ja Kirjanike Liidu Tartu osakond ja Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool.

6. Stipendiumi taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile stipendiumi väljaandmise aasta 15. veebruariks esitada:
6.1. Avaldus
6.2. Stipendiumi taotlemise aluseks olev luulekogu

7. Stipendiumi määrab 1. märtsiks Tartu Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud 5-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad üks Kirjanike Liidu Tartu Osakonna määratud isik, üks Eesti Kirjandusmuuseumi määratud isik, üks Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonna määratud isik, üks Tartu Linnavalitsuse määratud isik ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital määratud isik.

8. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

9. Stipendium koosneb aukirjast ja rahalisest preemiast. Preemia suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga.

10. Stipendiumikomisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne, avalikustamisele kuuluvad ainult esitatud kandidaadid ja stipendiumikomisjoni otsus.

11. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.

12. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

13. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajast oma veebileheküljel ja Tartu Linna veebileheküljel.