Gustav Suitsu nimelise stipendiumi saab Kalju Kruusa

Tartu Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud G.Suitsu nimelise stipendiumikonkursile esitati kümme 2008. aastal ilmunud luulekogu.

Komisjon valis Suitsu nimelise stipendiumi saajaks Kalju Kruusa.

Komisjoni hinnangul on Kalju Kruusa  luulekogus „Pilvedgi mindgi liigutavadgi“ vormilist rikkust, keelelist ja filosoofilist otsingulisust, kultuurilist avatust. Selles kogust kiirgab katsetamisrõõmu, eksperimentaalsust ja suitsulikkust.

G.Suitsu nimelise stipendiumi suurus on 22 000 krooni.

G.Suitsu stipendium on Tartu linna poolt rahastatud stipendium. Stipendium antakse üle 14.märtsil 2009 kell 11.00 Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9, Tartu)   emakeelepäeva üritusel, mida korraldavad Eesti Keele Kaitse Ühing, ERM Sõprade Selts ja Vanemuise Selts.

5-liikmeline komisjon töötas koosseisus:

Külli Aleksanderson  Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna peaspetsialist, komisjoni esitatud Tartu Linnavalitsuse poolt;

Arne Merilai – Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kirjandusteooria dotsent, komisjoni esitatud Tartu Ülikooli poolt;

Eve Annuk – Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, komisjoni esitatud Eesti Kirjandusmuuseumi poolt;

Berk Vaher – Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees, komisjoni esitatud Kirjanike Liidu Tartu osakonna poolt

Asko Tamme – O.Lutsu nimelise Tartu Linnaraamatukogu direktor, komisjoni esitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu poolt