H. Kuurme mälestusfondi stipendiaat on selgunud

H. Kuurme mälestusfondi stipendiumit said taotleda usuteaduskonna üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetajad, kes on end vähemalt kahe aasta vältel kohalikes kirikuringkondades vaimuliku elule pühendanud. 

Stipendiumi taotlejaid oli neli: 

  1. Kristel Neitsov
  2. Lembit Tammsalu
  3. Toomas Nigola
  4. Tanel Vassel.

H. Kuurme mälestusfondi komisjoni kuulusid Joel Luhamets, Tiina Sarjas, Mart Kuurme, Ove Sander, Endel Reinpõld, Peeter Paenurm.

Stipendiumi sai komisjoni viie poolt häälega Lembit Tammsalu, kes saab H. Kuurme mälestusfondi stipendiumi suurusega 11 000 kr.

Lembit Tammsalu näol on tegemist noorema põlvkonna vaimulikuga, kes teenib Hanila ja Karuse kogudusi, tegemist on väikeste maakogudustega, millest tulenevalt tuleb erinevad töösuunad nendes kogudustes alles taaskäivitada. Keerulise ja palju suhtlemist nõudva vaimuliku ameti kõrvalt töötab Lembit ka Virtsu Põhikoolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana.

Lembit Tammsalu ühiskondlikku aktiivsust kohalikul tasandil annab edasi ka asjaolu, et ta on olnud Virtsu lasteaia hoolekogu esimees, on Hanila Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige ning Hanila Muuseumi Seltsi juhatuse esimees.

Lisaks on Lembit asunud ennast täiendama ka kristliku kultuuriloo magistriõppes.

Stipendium 11 000 krooni antakse üle 6.märtsil 2008 Tartu Kultuurkapitali tänuõhtul.