Häired telefoniühendusega

Kultuurkapitali büroos on hetkel probleem internetiühendusega. Sellega seoses ei tööta ka lauatelefon.

Info telefonil 504 9654, Anne Evrecht.

Vabandame tekitatud ebamugavuste pärast.