Hansapanaga stipendiumid

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi Hansapanga stipendiumile. Välja antakse kuni viis 15 000 krooni suurust stipendiumi.
Stipendiumit võivad taotleda Tartu Ülikooli täiskoormusega bakalaureuseõppe üliõpilased alates kolmandast semestrist, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kes on aktiivsed ühiskondlikus tegevuses.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1.oktoobriks esitada:
• avaldus ja elulookirjeldus üliõpilase isikuandmete, sissetulekute, pere suuruse ja eriala nimetamisega;
• soovitus ja soovitajad stipendiumi taotlejale, milles antakse ülevaade ühiskondlikust aktiivsusest;
• tõend õppetulemuste kohta (kinnitatud dekanaadis).

Taotlused tuleb esitada Tartu Kultuurkapitali büroosse Raekojaplats 8 III korrus.
Teavet stipendiumi taotlemise tingimustest saab tel. 441 500

Hansapanga stipendium Tartu Ülikooli üliõpilastele
STATUUT

1. Hansapank, soovides kaasa aidata heade õppetulemustega ja aktiivse eluhoiakuga üliõpilaste ülikooliõpingutele, asutab stipendiumi Tartu Kultuurkapitali juures.
2. Stipendium määratakse Tartu Ülikooli üliõpilastele, kellel on silmapaistvad õppetulemused, ning kes on aktiivsed ühiskondlikus tegevuses.
3. Välja antakse kuni 5 (viis) 15 000 (viieteistkümne tuhande) krooni suurust stipendiumi.
4. Stipendiumit võivad taotleda täiskoormusega bakalaureuseõppe üliõpilased alates kolmandast semestrist.
5. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes Tartu Postimees, Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel ja Tartu Ülikooli infokanalites (ajaleht, veebileht) välja avaliku konkursi Hansapanga stipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.
6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1.oktoobriks esitada :
a. avaldus ja elulookirjeldus üliõpilase isikuandmete, sissetulekute, pere suuruse ja eriala nimetamisega;
b. soovitus ja soovitajad stipendiumi taotlejale, milles antakse ülevaade ühiskondlikust aktiivsusest;
c. tõend õppetulemuste kohta (kinnitatud dekanaadis).
7. 15.oktoobriks vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi saajate kohta ekspertgrupp järgmises koosseisus:
esimees: Tartu Kultuurkapitali esindaja
liikmed: Tartu Ülikooli esindaja
Tartu Linnavalitsuse esindaja
Hansapanga esindaja
8. Ekspertkomisjon lähtub kandidaatide hindamisel ja järjestamisel järgmisest:
a. õppetulemused (ainepunktide hulk, keskmine hinne, õppeaste);
b. ühiskondlik tegevus
c. majanduslik olukord
9. Stipendiumid antakse üle Hansapanga ja Tartu Kultuurkapitali esindajate poolt.
10. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.
11. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.
12. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest kohalikus ajalehes ja Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel.