Hansapanga IT- ja majandusstipendium Tartu Ülikooli üliõpilastele

Hansapanga majandusstipendiumile võetakse taotlusi vastu 1. oktoobrini 2007. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, matemaatika-informaatika  (matemaatika ja matemaatilise statistika eriala) ja sotsiaalteaduskonna  täiskoormusega bakalaureuseõppe üliõpilased, kel on täidetud õppemaht 40AP ja kaalutud keskmine üle 4,0 ning kes on aktiivsed ülikoolivälises ühiskondlikus tegevuses. Stipendiumifond  on 100 000 krooni, mis jaguneb viieks 20 000 krooni suuruseks stipendiumiks.

Taotlus esitada Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • Väljavõte õppetulemustest;

  • CV;

  • õppejõu soovituskiri (soovituslik) ja

  • essee (1,5-2 A4 lehekülge, 600-800 sõna) teemal „Minu panus Eesti majandusse.” 

Hansapanga IT stipendiumile võetakse taotlusi vastu 1. oktoobrini 2007. 20 000 kroonine stipendium antakse matemaatika-informaatika teaduskonna informaatika, infotehnoloogia või füüsika-keemiateaduskonna infotehnoloogia eriala tudengile. Kandiedeerida saavad ka I kursuse tudengid. Stipendiumi saamiseks esitada taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • Tõend õppimise kohta Tartu Ülikoolis;
  • ingliskeelne essee (1,5-2 A4 lehekülge, 600-800 sõna) teemal “What will be my contribution to bring Estonia IT to the world map?” (“Milline oleks minu panus Eesti IT maailmakaardile viimisel?”)