Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi pälvis Hedi Vilumaa

Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi pälvis Tartu Ülikooli usuteadudkonna doktorant ja EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja Hedi Vilumaa.

Hedi Vilumaa on lõpetanud EELK Usuteaduste Instituudi ning seejärel omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli usuteaduskonnas religiooniuuringute erialal. Vilumaa jätkab õpinguid ülikooli doktoriõppes. Alates 2004.aastast on ta teeninud õpetajana EELK Kõpu Peetri koguduses Viljandimaal, olles seal esimene koguduse õpetaja peale teist maailmasõda. Tema eestvõttel on restaureeritud ja remonditud kirik ja töö selles osas veel jätkub. Vilumaa on ka aktiivne kohaliku kultuurielu edendaja korraldades Kõpu kirikus kontserte, näitusi, loenguid, ekskursioone, kohtumisõhtudi jms. Koguduse õpetajana on ta aastaid juhendanud laste omakultuuri ringi ja korraldanud kohalikke või praostkondlikke lastelaagreid. Väga tihe on koostöö kohalike omavalitsustega nii valla kui maakonna tasandil.

Hedi Vilumaa on öelnud: “On suur rõõm ja tänu, et saan olla ja töötada sellises koguduses ja kogukonnas  mind hoidvate ja hindavate inimeste keskel !”

Herbert Kuurme mäletusfond on asutatud legendaarse Põltsamaa kirikuõpetaja mälestuseks 2006.aastal eesmärgiga motiveerida noorte vaimulike enesetäiendamist ja toetada teoloogia eriala üliõpilaste õpinguid.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee