Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi saab Arvo Lasting

Herbert Kuurme nimelise stipendiumi saab Arvo Lasting

Herbert Kuurme oli legendaarne Põltsamaa kirikuõpetaja, kelle  mälestusfond asutati 2006.aastal eesmärgiga motiveerida noorte vaimulike tegevust ja toetada teoloogia eriala üliõpilaste õpinguid.

Käesoleval 2012.aastal otsustas stipendiumikomisjon, koosseisus Herbert Kuurme perekonna esindaja Tiina Sarjas, Eesti Abistamise Komitee esimees Endel Reinpõld, Tartumaa praost ja EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets, EELK Usuteaduste Instituudi rektor Ove Sander ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige Toomas Jürgenstein, määrata Herbert Kuurme nimelise stipendiumi koguduseõpetaja ARVO LASTINGULE. Stipendiumi suurus on 650 eurot.

Arvo Lasting on sündinud 1975.aastal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Usuteaduskonna 1997.aastal ja Tallinna UI Pastoraal-Teoloogilise seminari 1998.aastal. Ta  ordineeriti õpetajaks 2008.aastal. Arvo Lasting  teenib Viljandi praostkonna kolme kogudust – Helme, Taagepera ja Mõisaküla.

Teda on iseloomustatud kui aktiivset praostkonna tegevuses ning erialastel täiendkoolitusel osalejat. „Tegemist on erudeeritud kirikuõpetaja ning sooja, südamliku ja abivalmis inimesega, kes on aidanud edendada koostööd koguduste ja kohalike omavalitsuste vahel“.

Varasematel aastatel on stipendiumi saanud Rene Alberi (2010), Lembit Tammsalu (2008) ja Arvet Ollino (2007).

Lisainfo: tel 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.ee