Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi sai Andi Angel

Herbert Kuurme mäletusfond on asutatud legendaarse Põltsamaa kirikuõpetaja mälestuseks 2006.aastal eesmärgiga motiveerida noorte vaimulike tegevust ja toetada teoloogia eriala üliõpilaste õpinguid.

Käesoleval aastal sai mälestusfondi 500 euro suuruse stipendiumi Andi Angel.

Andi Angel (24) on EELK Pöide Maarja koguduse liige ja alates 2013.aastast Saarte praostkonna vikaardiakon. Pöide koguduses on Angel kaasa teeninud jumalateenistustel ja -talitlustel ilmikabilisena ja hiljem diakonina ning vajadusel pidanud iseseisvalt palvusi või sõnajumalateenistust. Pöide Maarja koguduse hooldajaõpetaja ja EELK Saarte praostkonna praost Veiko Vihuri sõnul on Andi Angel väga aktiivselt sulandunud Pöide koguduse ja kohaliku kogukonna ellu, osaledes Pöide kirikla territooriumi korrastamisel ning selleks vajalike projektide koostamisel.Ta on näidanud end hea suhtlejana ning ilmutanud initsiatiivi koguduseelu edasiviimiseks. Lisaks õpib Angel ka EELK Usuteaduste Instituudis teoloogiat, kus on tema õpingute eesmärgiks preestri pühitsuse taotlemine. Andi Angel on abielus ja peres kasvab poeg.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee