Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumikonkurss

15.juuniks 2010 oodatakse taotlusi Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumile 7000 krooni ülikoolide usuteaduskondade üliõpilastelt või usuteaduskondade lõpetajatelt, kes on ennast näidanud pühendunud vaimulikuna kohaliku kirikukoguduse tegevuses vähemalt 2–3 aastat. Heaks eelduseks on osata koguduses ja kogukonnas ära kuulata inimesi, olla hea suhtleja ning tegelda enesetäiendamisega.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje kaudu  http://www.kultuurkapital.ee (nimelise stipendiumi taotlemise ankeet) koos CV ja lühiesseega „Minu osa koguduses ja kogukonnas“ 0,5-1 lk.

Stipendium antakse üle 11 juulil Põltsamaa kirikus. 13.juulil on Herbert Kuurme 99.sünniaastapäev.

Info vajadusel mälestusfondi haldajalt Tartu Kultuurkapitalilt tel 744 1500 või kultuurkapital@raad.tartu.ee