Hermese sihtkapitali stipendiumikonkurss

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlasühingu Hermes sihtkapitali stipendiumikonkursi Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ajaloo uurimiseks.

Stipendiumi eesmärk on toetada uurimuse kirjutamist Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ajaloost teemal „Tartu lähiajalugu Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlaste pilgu läbi“.

Välja antakse 2000-euro suurune stipendium. Uurimistöö maht 80-100 lehekülge.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 23.märtsiks 2015 Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee või Tartu Kultuurkapitali kontorisse (Kalevi 13, Tartu 51010) esitada alljärgnevad dokumendid:

  • avaldus sooviga konkursil osalemiseks,
  • CV koos peamiste teaduslike tööde ja publikatsioonide äranäitamisega,
  • uurimuse kava

Stipendiumitaotlused vaatab läbi ja otsustab stipendiumisaaja sihtkapitali esindajatest koosnev komisjon.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee