Hermese sihtkapitali stipendiumikonkurss

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlasühingu Hermes sihtkapitali stipendiumikonkursi kokkuvõtliku raamatu „Majandusteadus ja –haridus Tartu Ülikoolis“ koostamiseks.

Koostatav raamat koosneb järgmistest osadest:

I ROOTSI AEG               –            20 lk

II VENE AEG                  –            50 lk

III EESTI AEG                –           100 lk

IV NÕUKOGUDE AEG      –           100 lk

V UUS EESTI AEG          –           100 lk

Stipendiumifondi suuruseks on 3700 eurot, millest 20 lk koostamiseks stipendium 200 eurot, 50 lk koostamiseks 500 eurot ja 100 lk koostamiseks 1000 eurot.

Stipendiumikonkursile võib  esitada pakkumisi üksikute osade kui ka terviku koostamiseks.

Konkursil osalemiseks palume saata hiljemalt 01.juuliks 2014 Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee või Tartu Kultuurkapitali kontorisse aadressil Kalevi 13, Tartu 51010 alljärgnevad dokumendid:

  • avaldus
  • CV koos peamiste teaduslike tööde ja publikatsioonide äranäitamisega,
  • raamatu osade, mille koostamisel soovitakse osaleda, kava (võimalusel kasutatavate algallikate nimistu esitamine).

Stipendiumikomisjon teeb laekunud avalduste põhjal stipendiumide saajad teatavaks hiljemalt 15.juuliks 2014.

Stipendiumikomisjon võib stipendiumide väljamaksmisel stipendiumide suurust muuta mahus a`±10 eurot lehekülg kui stipendiumi saaja (saajad) suudab põhjendada raamatu osade mahu erinevuse vajadust.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee