Hotell Pallase Ahhaa teaduskeskuse stipendium

Hotell Pallas sihtkapitali stipendiumi taotlemise tingimused  (statuut)

  1. Hotell Pallas sihtkapital on Tartu Kultuurkapitali poolt hallatav.
  2. Igal aastal antakse välja üks stipendium a’1000 eurot.
  3. Hotell Pallas sihtkapitalist määratakse stipendium teaduskeskus Ahhaa töötajale, eesmärgiks enesetäiendamine kas Eestis või välismaal. Selleks valib teaduskeskus Ahhaa juhtkond koos teadusnõukoguga välja isiku, kellele enesetäiendamine on loominguliselt arendav  ja samas teaduskeskusele vajalik ning teeb hotell Pallas sihtkapitali nõukogule ettepaneku igal aastal hiljemalt 15.septembriks.
  4. Hotell Pallas sihtkapitali nõukogu saadab nõustumisel ettepaneku edasi SA Tartu Kultuurkapitali nõukogule kinnitamiseks.
  5. Stipendium antakse üle igal aastal Teadlaste Öö raames.
  6. Kultuurkapital korraldab stipendiumi väljaandmise ja sõlmib stipendiaadiga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu.
  7. Stipendiaat on aruandekohustuslik, esitada tuleb kirjalik sisuline aruanne koos finantsdokumentidega.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 12.09.2011 otsusega nr 77/09.

Stipendiaadid:

2015 Helin Haga

2014 Pille Randjärv

2013 Raivo Uustare

2012 Maarja Kuuspuu

2011 Mihkel Sild