Hotell Pallase maalikunsti stipendium

HOTELL PALLAS MAALIKUNSTI STIPENDIUMI STATUUT

I ÜLDSATTED

 1. Asutajad, soovides kaasa aidata maalikunsti arengule ning isikute loomingulisele tegevusele asutavad Hotell Pallas sihtkapitali juurde Hotell Pallase maalikunsti stipendiumi(edaspidi stipendium).
 2. Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile.
 3. Stipendiumi konkursil ei ole võimalik osaleda akadeemilise puhkuse ajal.
 4. Üliõpilane esitleb komisjonile näituseprojekti.
 5. Taotleja esitleb näituseprojekti stipendiumikomisjonile lühikese presentatsiooni käigus. Juhul kui taotlejal pole võimalik enda projekti esitleda, siis on tal õigus volitada teine Pallase maaliosakonna üliõpilane enda presentatsiooni esitlema. Volitatud isik ei või olla komisjoni liige.
 6. Näituseprojekti presentatsioon koosneb projekti illustreeriva pildimaterjaliga postrist ning ettekandest, mis ei või olla pikem kui 10 minutit.
 7. Stipendiumi suuruseks on 2000
 8. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja kalendriaasta alguses

II STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

 1. Stipendiumi saaja määrab komisjon, kuhu kuuluvad:
  1. Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor;
  2. Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeprorektor;
  3. Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna juhataja;
  4. Tartu Kultuurkapitali esindaja
  5. Hotell Pallas esindajana Alar Kroodo
  6. Kunstigalerii või -muusemi esindaja.
   .
 2. Stipendiumi saaja peavad heaks kiitma kõik komisjoni liikmed.
 3. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.
 4. Tartu Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saajad oma veebileheküljel.
 5. Stipendiumi saaja või saaja esindaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.
 6. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi või stipendiaadi esindaja
 7. Vastavalt komisjoni otsusele võib stipendiumisumma jagada mitme kandidaadi
 8. Komisjon jätab endale õiguse stipendiumit mitte välja anda.
 9. Stipendiumikomisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogus 24. detsember 2019 otsusega nr .61;muudetud 29.04.2024 otsusega nr 22.