I poolaasta stipendiumikonkursi tulemused kinnitatakse 22.aprillil

I poolaasta stipendiumikonkursi tulemused kinnitatakse 22.aprillil

Tartu Kultuurkapitali poolt välja kuulutatud I poolaasta stipendiumikonkursile esitati tähtajaks kokku 288 taotlust, milledega küsiti toetust kogusummas 196605 eurot.

Stipendiumifond konkursil on 45 270 eurot ning see jaguneb seitsme valdkonna vahel.

Saabunud taotlusi eelhindavad komisjonid järgmistes koosseisudes:

  • Helikunsti-, näitekunsti- ja rahvakultuuri valdkond: Riho Leppoja, Triin Anette Kaasik, Toomas Peterson ja Tiia Teppan
  • Kirjanduse- ja kirjastamise ning kujutava ja rakenduskunsti valdkond: Mart Velsker, Helmer Jõgi ja Toomas Jürgenstein
  • Hariduse- ja teaduse valdkond: Birute Klaas-Lang, Paavo Kaimre ja Mihhail Lotman
  • Kehakultuuri ja spordi valdkond: Martin Parmas, Toomas Tein ja Tiia Teppan

Lõpliku otsuse saajate kohta teeb Kultuurkapitali nõukogu 22.aprillil. Saajate nimed avalikustatakse Kultuurkapitali kodulehel ning igale taotlejale saadetakse e-postiga teade stipendiumi saamise või mittesaamise kohta.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee