Jaan-Mati Punningu sihtkapitali asutamine

 

 

Eesti ühe silmapaistvama loodusteadlase ja teadusorganisaatori, Eesti Geograafia Seltsi kauaaegse presidendi, TLÜ Ökoloogia Instituudi juhtivteaduri ning Tallinna Ülikooli geoökoloogia professori Jaan-Mati Punningu (13.03.1940-21.11.2009) mälestuseks asutatakse 13.märtsil 2010.a. perekonna poolt sihtkapital.
Sihtkapitali asutamislepingu allkirjastavad  lesk Karin Punning, tütar Marika Herod ja tütrepoeg Kristen-Karl Herod.  Asutajad soovivad jäädvustada Jaan-Mati Punningu elutööd kompromissitu teadlasena, noorte väsimatu õpetajana ning teadustööle suunajana.
Sihtkapitali kaudu soovitakse kaasa aidata noorema põlvkonna ülikooliõpingute motiveerimisele loodusgeograafia erialal.
 
Jaan-Mati Punningu teadlasetee oluliseks etapiks oli Tallinna Ülikoolis Ökoloogia Instituudi loomine ja juhtimine kuni 2005. aastani. Alates 1985. aastast juhtis Jaan-Mati Punning Eesti Geograafia Seltsi. Aktiivse ühiskonnategelase ja teadlasena pälvis ta mitmeid autasusid, sealhulgas Valgetähe IV klassi teenetemärgi.
Jaan-Mati Punningu sihtkapital on avatud sihtkapital ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Annetusi saab kanda sihtkapitali hoidjale SA Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele 10102052050006 SEB panka märgusõna “Punningu sihtkapital” all. Tartu Kultuurkapital töötab avalikes huvides, seega on antavad toetused saajale ja andjale maksuvabad.