Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi saab Agata Marzecova

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali teisele stipendiumikonkursile laekus 13.aprilliks 2011.a. 5 taotlust.

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi 650 eurot saab käesoleval aastal Tallinna Ülikooli doktorant Agata Marzecova. Marzecova doktoritöö teema on „Järvesetete geokeemiline koostis kui settimiskeskkonna tingimuste indikaator“.

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi taotles Marzecova projektile „Järvesetete XRF geokeemiline analüüs – uurimus inimtegevuse mõjust järvelistele ökosüsteemidele“. Projekti eesmärkideks on XRF analüüside läbiviimine Liverpoolis. XRF on röntgen kiirgusel põhinev sette skäneerimine. See annab setteläbilõike keemilise koostise kohta väga kiire ja detailse pildi

Taotluste läbivaatamisse oli sihtkapitali nõukogu  (Karin Punning, Jüri Lehtsaar, Mihkel Kangur) kaasanud ekspertidest koosneva hindamiskomisjoni: Eesti Geograafia Seltsi juhatuse liige akadeemik Anto Raukas, TLÜ Eesti humanitaarinstituudi teadur Anu Printsmann,  Eesti Geograafiaseltsi (EGS) juhatuse liige, Eesti Maaülikooli teadur Külli Kangur, TLÜ Ökoloogia Instituudi teadur, EGS juhatuse liige Liisa Puusepp ja Tartu Ülikooli vanemteadur Edgar Karofeld.

Stipendiumi saaja Agata Mazecova esitab oma tööst teadusliku aruande Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi sügissümpoosionil.

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali eesmärk on toetada stipendiumitega loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis.