Jaan Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi saab Piret Vacht

Jaan Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi saab Tallinna Ülikooli doktorant Piret Vacht

Jaan Mati Punningu sihtkapital on asutatud 2010.aastal eesmärgiga aidata kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teaduslaste eesmärkide saavutamisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele. Stipendiumile said kandideerida loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased.

Stipendiumikonkursile laekus tähtajaks kuus taotlust. Kandidaatide hindamiseks moodustati ekspertidest koosnev hindamiskomisjon, mida juhtis sihtkapitali nõukogu liige Mihkel Kangur.

Sihtkapitali stipendiumikomisjon otsustas 1000-eurose stipendiumi määrata Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instuduudi ökoloogia eriala 1.aasta doktorandile Piret Vachtile osalemiseks Ohio State University akaroloogia suveprogrammis “Soil Acarology” USAs.

Stipendiaadi sõnul osalemine intensiivkursusel panustaks tema professionaalsesse arengusse, sh mullaökoloogia alase hariduse andmisse ning seeläbi ka Eesti mullalestade bioloogilise mitmekesisuse mõistmisesse. Kursus toimub 2014.aasta suvel.

Stipendium anti üle Eesti Geograafia Seltsi üldkoosolekul 07.aprillil Tallinnas.

Sihtkapitali nõukogu: asutaja Karin Punning, Eesti Geograafia Seltsi (EGS) president Mihkel Kangur ja Eesti Põllumajandusülikooli õppeprorektor Paavo Kaimre.

Ekspertkomisjon: EGS juhatuse liige akadeemik Anto Raukas, EGS juhatuse liige Anu Printsmann, Tartu Ülikoolist Mait Sepp ja Arvo Järvet, Eesti Põllumajandusülikoolist Kati Orru.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee