Jaan Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi saab Sven Erik Enno

Jaan Mati Punningu sihtkapitali kolmandat korda toimuvale stipendiumikonkursile laekus üliõpilastelt 13 taotlust. Taotluste hindamiseks moodustati ekspertidest koosnev konkursikomisjon, mida juhtis sihtkapitali nõukogu liige Mihkel Kangur.

Sihtkapitali stipendiumikomisjon otsustas, et 1000 euro suuruse stipendiumi saab Sven Erik Enno, kes on Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiakeskonna geograafia õppekava doktorant. Stipendiumi abil saab Sven Erik Enno osaleda äikesuurijatele pühendatud suvekoolis Itaalias.

Stipendium antakse üle Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolekul 15.aprillil 2012, Eesti Teaduste Akadeemia saalis, Kohtu 6 Tallinn.

Sihtkapitali nõukogu: sihtkapitali asutaja Karin Punning, Eesti Geograafia Seltsi (EGS) president Mihkel Kangur ja Eesti Põllumajandusülikooli õppeprorektor Jüri Lehtsaar.

Ekspertkomisjon: EGS juhatuse liige akadeemik Anto Raukas, TLÜ Eesti humanitaarinstituudi teadur EGS juhatuse liige Anu Printsmann, Tartu Ülikooli vanemteadur Edgar Karofeld, Tartu Ülikooli teadur Mait Sepp ja Tallinna Tehnikaülikoolist Veiko Karu.

Jaan Mati Punningu sihtkapitali eesmärk on toetada stipendiumitega loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrantide, doktorantide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stiepndium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis.