Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi sai Mariliis Eensalu

Jaan-Mati Punningu sihtkapitalist anti kuuendat korda välja stipendium, mille käesoleval aastal pälvis Tallinna Ülikooli geoökoloogia magistrant Mariliis Eensalu.

Jaan Mati Punningu sihtkapital on asutatud 2010.aastal eesmärgiga aidata kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teaduslaste eesmärkide saavutamisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele. Stipendiumile said kandideerida loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased.

Sihtkapitali stipendiumikomisjon otsustas 1000-eurose stipendiumi määrata Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi geoökoloogia õppekava magistriõppes õppivale Mariliis Eensalule tema akadeemilise töö edendamiseks.

Mariliis Eensalu magistritöö sisuks on analüüsida Kirde-Eestis lasuvate põhja- ja pinnaveekogumite hüdrokeemiat ning selgitada välja, kas viimased on omavahel otsese seoses – kas põhjaveekogumis sisalduvate ioonide (HPLC), pH, sulfaatide, kloriidide, lahustunud hapniku ja veetaseme näidud mõjutavad nähtavalt teist veekogumit. Eensalu analüüsib pinnavett ja kõrvutab tulemused Eesti Geoloogiakeskuse põhjaveeanalüüside tulemustega. Töö koostaja peab oluliseks selgitada, kas ja kui palju on veekogumites saasteaineid ning kas nende edasine jõudmine põhjaveekihtidesse on võimalik või kas ordoviitsiumi-ajastu põhjaveekogumite vesi mõjutab otseselt nendest toituvaid ökosüsteeme.

Uurimuse vajalikkust on Mariliis Eensalu põhjendanud järgmiselt, et suure reostustundlikkusega veekogumeid on Kirde-Eestis küll uuritud, kuid äsja uuesti hinnatud põhjaveekogumid on oodatud paranemise asemel hoopis halvas seisundis. Veemajanduskavades on ka Euroopa Liidu raamdokumentides kajastatud, et põhjaveekogumeist sõltuvaid ökosüsteemide hüdrokeemilise seisundi kohta ei ole pikaajalist ega usaldusväärset seireinfot.

Sihtkapitali nõukogu: asutaja Karin Punning, Eesti Geograafia Seltsi (EGS) president Mihkel Kangur ja Eesti Põllumajandusülikooli õppeprorektor Paavo Kaimre.

Ekspertkomisjon: EGS juhatuse liige akadeemik Anto Raukas, Tallinna Ülikoolist EGS juhatuse liige Anu Printsmann, Tartu Ülikoolist Edgar Karofeld ja Mait Sepp ning Tallinna Tehnikaülikoolist Veiko Karu.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee