Jüri Kärneri mälestusfondi asutamine

Tartu Ülikool  ja Tartu Rotary Klubi asutasid Kultuurkapitali juurde Jüri Kärneri mälestusfondi.

Mälestusfondi eesmärgiks on jäädvustada Jüri Kärneri elutööd  teadlase ja õppejõuna ning Tartu Ülikooli rektorina.

Mälestusfondi asutamise lepingule kirjutasid alla Tartu Ülikooli rektor Alar Karis, Tartu Rotary Klubi president Enn Räpp ja Tartu Kultuurkapitali juhataja Anne Evrecht.

Mälestusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapital arveldusarvele 10102052050006 SEB Pangas, 221011379347 Swedbank’is või 334408570002 Sampo Pangas,  märgusõna “Jüri Kärner”.  Füüsilisest isikust annetajal lisada selgitusse ka enda  isikukood.

Jüri Kärner  (25.04.1940-25.09.2010) oli taasiseseisvunud Eesti esimene rektor Tartu Ülikoolis aastatel 1988-1993. Tema rektoriks oleku ajal toimusid ülikoolis suured muutused: taasavati usuteaduskond ja filosoofiateaduskond, rajati sotsiaalteaduskond taastati magistrantuur ja doktorantuur ning valiti korralised professorid, tegevust alustas üliõpilasedustus. Rektoriameti kõrval oli Jüri Kärner  rahvusvahelise haardega teadlane ja õppejõud. Tema teadustöö põhisuunad olid terviseuuringud ja biomeditsiin, sh arengubioloogia, rakubioloogia ja koebioloogia. Jüri Kärner lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina. 1986.aastal pälvis ta professoritiitli ning alates 1993.aastast  töötas ta ülikoolis üldzooloogia korralise professorina.

29.juunil 2012 esitleb Tartu Ülikool ametist lahkuva rektori Alar Karise kogumikku “Kiri tulevikku”.  Kogumiku kõik eksemplarid kannavad järjekorranumbrit ja rektor Karise allkirja. Kogumiku ostmise asemel on võimalik see lunastada annetusega Jüri Kärneri mälestusfondi. Kogumiku esitluse info Tartu Ülikooli kodulehelt SIIT.

 

Lisainfo tel 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.ee