Jüri Kärneri mälestusfondi stipendiumide saajad on selgunud

Täna, 29.aprillil antakse üle Jüri Kärneri mälestusfondi stipendiumid, mille pälvivad Johanna Elmik ja Kadri Mardo.

Mälestusfondi stipendiumile said kandideerida Tartu Ülikoolis loodusteaduste õpetajaks õppivad üliõpilased. Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Komisjoni otsusega määrati stipendiumid Johanna Elmikule ja Kadri Mardole, kes mõlemad õpivad magistriõppes.

Johanna Elmik omandas Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi geenitehnoloogias ja jätkas ka magistriõpinguid samal erialal. Olles seotud Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi projektidega, mis olid suunatud kooliõpilastele, sai alguse tema sügavam huvi õpetajaameti vastu.  Selle tulemusena muutis Elmik eriala ja asus õppima gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppesse. Õpingute kõrvalt annab ta ka bioloogiaõpetajana igal nädalal tunde Märjamaa gümnaasiumis.

Kadri Mardo õpib teist aastat magistriõppes bioloogia ja geograafia õpetajaks. Aktiivse üliõpilasena on ta samuti seotud Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi projektidega. Mardo kuulub Tartu Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja eriala programminõukogusse, kus peamiseks ülesandeks on arendada õppekava ja lahendada sellega seotud probleeme. Tema agistritöö on seotud informaatikatudengite väljalangemise põhjuste väljaselgitamisega.

Stipendiumid antakse saajatele pidulikult üle Tartu Rotary Klubi aastapäevapeol korporatsioon Rotalia saalis (Tähe 3, Tartu).

Jüri Kärneri mälestusfond on asutatud 2012.aastal eesmärgiga jäädvustada Jüri Kärneri elutööd teadlase ja õppejõuna ning Tartu Ülikooli rektorina. Mälestusfondi asutasid Tartu Rotary Klubi ja Tartu Ülikool.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee