Jüri Uppini nimelise stipendiumi saab Kert Krüsban

Käesoleval aastal saab lõõtspillimuusika edendamiseks ja traditsioonide jätkamiseks stipendiumi 13.aastane Harjumaalt Vihasoolt pärit Kert Krüsban.

Lõõtspillimängu on Kert harrastanud aastast 2004. Sellest ajast alates on ta lõõtspillimängijana kaasa löönud Lahemaa Rahwamuusikutes.

Loksa Muusikakoolis õpib Kert põhipillina akrodioni, milles on ta saavutanud silmapaistvaid tulemusi nii vabariiklikel kui rahavusvahelistel konkurssidel.

Stipendiumi pidulik üleandmine toimub 02.septembril  19.Tartu Lõõtspillifestivali lõppkontserdil Athena keskuses.

Lisainfo: tel 744 1500