Jüri Uppini sihtkapital ootab taotlusi 15.juuniks 2005

Jüri Uppini sihtkapitali stipendiumidele ootab Tartu Kultuurkapital taotlusi 15.juuniks 2005.a. Stipendiumi võivad taotleda lõõtspillimängijad ja eesti lõõtspillimuusika edendajad.

Raha taotlemiseks tuleb esitada taotlus ankeedil, lühikirjeldus senise tegevuse kohta, stipendiumi kasutamise eesmärk, oodatav tulemus ja soovituskiri (võimalusel).

Stipendiumid antakse üle 12. augustil Üleriigilistel Lõõtspillipäevadel Tartus.

Info www.kultuurkapital.ee, tel 7441 500.