Jüri Uppini stipendium lõõtspillimängijatele

Jüri Uppini sihtkapitali stipendiumile ootab Tartu Kultuurkapital taotlusi 15.juuniks 2007.a.

Stipendiumi võivad taotleda lõõtspillimängijad ja eesti lõõtspillimuusika edendajad. Stipendiumi suurus 15 000 krooni. Raha taotlemiseks tuleb esitada taotlus ankeedil, lühikirjeldus senise tegevuse kohta, stipendiumi kasutamise eesmärk, oodatav tulemus ja soovituskiri (võimalusel).

Stipendium antakse üle XIV Tartu Lõõtspillifestivalil 8.-12. august Tartus.

Info tel 7441 500

Taotlemise tingimused