Juta Musta mälestusstipendiumi 2018. aasta laureaadid

Parimad Tori Põhikooli õpilaste kirjutatud uurimistööd premeeriti Juta Musta mälestusstipendiumiga.

Tori kooli kauaaegse õpetaja ja kodu-uurija Juta Musta nimelise stipendiumi eesmärk on innustada õpilasi tegelema uurimistööga, mis käsitleks Tori ümbruskonna ajalugu, loodust või kultuurilugu.

Käesoleval aastal tunnustati parimaid Tori Põhikooli 9.klassi õpilasi järgmiselt:

  • Laura Klemmer uurimistöö “Elu okupatsiooniaastail- Aksel Puusti meenutused” eest preemia 125 eurot
  • Kairi Sosi uurimistöö “Paadipõgenikud ja küüditatud” eest preemia 125 eurot
  • Triinu Toomingas uurimistöö “Gaidlus- Tori vallas tegutsenud ja tegutsevad gaidid ” eest preemia 125 eurot
  • Eliise Tominga uurimistöö “Minu esivanemate lood” eest preemia 125 eurot

Uurimistöid hindas 5-liikmeline komisjon koosseisus Tori kooli direktor Pille Usin, õpetajad Heli Lilleste ja Tiina Tominga-Ergezinger ja kirjanduse õpetaja Juta Lange-Nõmm ning Tori muuseumi metoodik-varahoidja Lea Puust.

Parimate uurimistööde autorid esinesid vastavate ettekannetega koolis Eesti iseseisvuspäeva tähistaval aktusel, 23.veebruaril. Juta Musta mälestusstipendiumiga tunnustatud uurimistööd saadetakse samuti Pärnumaa kodu-uurimiskonverentsile ja B.G.Forseliuse Seltsi õpilaste loovtööde konkursile.

Juta Musta mälestusstipendiumi asutasid Kadri Simson ja Aadu Must 2010.aastal.