Juta Musta mälestusstipendiumi konkurss

Juta Musta mälestusstipendiumi saab taotleda Tori ümbruskonna (endise Tori kihelkonna) ajalugu, loodust või kultuurilugu käsitlevate õpilastööde eest. Stipendiumi konkursil võivad osaleda kõik põhikoolide ja gümnaasiumite õpilased.

Stipendiumid määratakse parimate tööde autoritele ja juhendajatele.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitali usaldusisikule Tori vallavalitsuses või vahetult Tartu Kultuurkapitalile 28. oktoobriks esitada võistlustöö (mis hiljem tagastatakse).

 Juta Musta mälestusstipendiumi statuut