Käimasolevate konkurside tähtajad!

20.aprillini 2008 ootame kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega kirjanduspreemiale “Esimene samm”, mis on 2007. aasta jooksul avaldatud. Vajalikud materjalid saata/tuua Tartu Kirjanike Majja (Vanemuise 19, Tartu, 51014),märgusõna “Konkurss Esimene samm” all. Preemia antakse võitjale pidulikult üle Tartu rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista raames.Festival toimub 8.-11.05.2008.  Auhinnafond on 7 000 krooni.
 
1.maiks 2008 ootame taotlusi Enics Eesti AS stipendiumile. Stipendiumit on võimalik taotleda insener-tehnilistel erialadel õppivatel õpilastel ja üliõpilastel, kes soovivad peale kooli lõpetamist töötada valitud erialal Enics Eesti AS-is. Stipendiumid makstakse õppeperioodi vältel (september – mai) kuni kooli lõpetamiseni. Stipendiumi suurus ulatub vahemikku 13 500- 27 000.  Kandideerimiseks esitada avaldus (http://www.kultuurkapital.ee) ja kooli poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest.
.
1.maiks 2008 ootame taotlusi Otto Tauri nimelisele stipendiumile. Stipendiumit saavad taotleda Tartu Lennukolledži õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje (www.kultuurkapital.ee) kaudu nimelise stipendiumi ankeedil ja lisada väljavõte õppetulemustest; stipendiumi kasutamise eesmärk; oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus. Stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kuni kaks stipendiumi.
 
1.maiks 2008 ootame taotlusi Tartu Ülikooli Kliinikumi preemiale. Kliinikumi preemiaga tunnustatakse väljapaistvaid eesti arstiteadlasi. Vastavalt preemiastatuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel. Preemia antakse laureaadile üle 21. mail 2008.a. Tartu Ülikooli kliinikumi kevadkonverentsil Athena konverentsikeskuses. Tartu Ülikooli Kliinikumi preemia on 65 000 krooni. Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 1. maiks 2008. a. aadressil L. Puusepa 1a, Tartu 50406, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi või e-posti aadressil kliinikum@kliinikum.ee.
 
1.maiks 2008 ootame Tartu Raatuse Gümnaasiumi 12. klassi õpilaste taotlusi ja 31.maiks ootame 9. klassi õpilaste taotlusi Tartu Raatuse Gümnaasiumi stipendiumile. Toetusfondi stipendium on loodud eesmärgiga toetada ning tunnustada hea õppeedukusega ühiskondlikult aktiivseid Tartu Raatuse Gümnaasiumi õpilasi. Taotlus tuleb esitada Tartu Kultuurkapitali ankeedil (www.kultuurkapital.ee), millele tuleb lisada taotluse põhjendus koos kandidaadi saavutuste mõju kirjeldusega ning õpetajast soovitaja(te) nime(de)ga. Stipendiumfond 12.klassi õpilastele on 5000 krooni ja 9.klassi õpilastele 3000 krooni.