Kevad-suvise poolaasta stipendiumkonkursile laekus 247 taotlust

31. märtsiks 2008 laekus kevad-suvise poolaasta konkursile 247 stipendiumtaotlust, kokku taotletakse 2 798 798 krooni.

Stipendiume määratakse seitsmes valdkonnas ja vastavalt valdkondadele esitati taotlusi: helikunst – 30 taotlust; näitekunst – 27 taotlust; rahvakultuur – 59 taotlust; kirjandus – 18 taotlust; kunst – 37 taotlust; teadus ja haridus – 36 taotlust; kehakultuur ja sport 40 taotlust. Nõukogu otsustab stipendiumideks määratud rahaliste vahendite proportsioonid valdkondade vahel. Kevad-suvise poolaasta stipendiumfond on 900 000 krooni.

Stipendiumi taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks moodustab Tartu Kultuurkapitali nõukogu oma liikmete hulgast seitsme valdkonna taotluste läbivaatamiseks neli komisjoni:

1. Näitekunst, helikunst ja rahvakultuur – komisjoni esimees Riho Leppoja, liikmed Paavo Nõgene, Nikolai Põdramägi ja Merike Kaunissaare;

2. Kirjanduse – ja kunstivaldkonna komisjon – esimees Rutt Hinrikus , liikmed Krista Piirimäe ja Asko Tamme. 

3. Teaduskomisjon – esimees Jüri Lehtsaar, liikmed Marika Saar ja Helmer Jõgi

4. Kehakultuuri- ja spordikomisjon – esimees Toomas Tein , liikmed  Riho Illak ja Verni Loodmaa

Taotluste lõplik kinnitamine toimub Tartu Kultuurkapitali nõukogus esmaspäeval, 21.aprillil 2008.a. Kultuurkapital saadab taotlejatele nii eitavad kui jaatavad vastused 22-23.aprillil.